Täysistunnon pöytäkirja 78/2010 vp

PTK 78/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. TIISTAINA 7. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.02—16.00) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (16.00—17.39).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e)
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Kimmo Kiljunen /sd (14.21)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (15.01)

__________

Puhemiehen muistosanat kansanedustaja Tommy Tabermannista

Täysistunnon aluksi lausui ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen ja 

Arvoisat kansanedustajat!

Hyvät kollegat!

Ärade riksdagsledamöter!

Kansanedustaja Tommy Olavi Tabermann kuoli heinäkuun 1. päivänä, samana päivänä, jolloin päätimme kevätistuntokauden tärkeisiin äänestyksiin. Kesävapaamme alkoi; Tommy Tabermannin elämä päättyi.

Tommy Tabermann kävi nöyrän päättäväistä kamppailua ankaraa sairauttaan vastaan. Hän ei antanut periksi. Hänellä oli valoisa elämänkatsomus. Hän uskoi elämänsä jatkumiseen. Hän oli valmis ehdokkaaksi myös tulevissa eduskuntavaaleissa.

Tabermann valittiin kansanedustajaksi vuoden 2007 vaaleissa Uudenmaan vaalipiiristä. Hän toimi sivistys- ja tulevaisuusvaliokuntien jäsenenä sekä ympäristövaliokunnan varajäsenenä. Tabermann oli myös Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan ja Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsen. Hän hakeutui sellaisiin tehtäviin, joihin hänellä oli luontaisia taipumuksia, suurta uteliaisuutta ja myös paljon annettavaa. Yliopisto-opinnot, toimittajan, kirjailijan ja runoilijan tausta sekä lahjakkuus antoivat hänelle oivat valmiudet juuri näihin tehtäviin.

Tommy Tabermann kasvoi työläiskodissa Karjaalla. Äiti ja isä sekä koti ja perhe merkitsivät hänelle suuria asioita. Työläisperheen arvomaailma pulpahti esiin hänen runoissaan ja poliittisissa kannanotoissaan. Hän oli uskollinen elämänsä lähtökohdille. Runoilijanuran alkuvaiheiden "Ruusuja Rosa Luxemburgille" vuodelta 1970 kertoi syvältä, mikä oli hänen politiikkansa arvoperusta.

Kuvaavaa Tabermannin ajattelulle on myös hänen viimeinen puheensa eduskunnan täysistunnossa 20. toukokuuta 2009 innovaatiopoliittista selontekoa koskeneessa keskustelussa. Hän sanoi: "On harhaa kuvitella, että kovista ajoista ja kovista paikoista selvitään kovilla asenteilla ja kovilla otteilla. Kovat särkyvät, murenevat palasiksi ja kaatuvat ryminällä, mutta ymmärtäväiset ja joustavat selviävät kuivin jaloin ja hymy huulilla." Kulttuuri, sivistys, vapaus, luovuus, tasa-arvo ja henkinen hyvinvointi hallitsivat Tabermannin elämäntyötä.

Tabermannin puheenvuoroja odotettiin, jopa toivottiin sekä eduskunnan täysistunnoissa että omassa eduskuntaryhmässä. Hän otti kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin kypsällä, elämää ymmärtävällä ja suvaitsevaisella tavalla. Hänen puhetavastaan kuvastui rauhallinen älyllisyys huumorilla höystettynä.

Tabermann katsoi eduskuntatyötäkin päivänpolitiikkaa korkeammalta. Niin runoilijan kuin poliitikonkin työssä rakkaus ja kaipaus olivat ylinnä. Hän teki — sen muistamme — lakialoitteen rakkauslomasta kuten myös ihmisenä olemisen oppiaineesta. Hän oli suuri humanisti ja sillä tiellä rohkea mies.

Det var många här i plenisalen och i Tabermanns egen riksdagsgrupp som såg fram emot hans anföranden, rentav hoppades att han skulle uttala sig. Hans syn på samhällsfrågor var mogen, livsbejakande och tolerant. Bakom hans ord kunde man skönja ett lugnt intellekt kryddat med humor. Arbetet i riksdagen betraktade han från en högre sfär än enbart den dagspolitiska. Tommy Tabermann var en omtyckt arbetskamrat och en uppskattad riksdagsledamot. Han lever vidare i våra minnen genom sina tal och sina dikter.

Tommy Olavi Tabermann osasi kiteyttää elämän haaveen. Hän teki sen näin: "Tulla lujaksi, pysyä pehmeänä. Siinä on haavetta kylliksi yhdelle elämälle."

Omasta ja eduskunnan puolesta tahdon osoittaa myötätunnon ja osanoton sanat edustaja Tommy Tabermannin omaisille ja läheisille. Muistamme hänet asioihin syvällisesti paneutuneena kansanedustajana ja sydämellisenä kollegana. Hänen muistonsa pysyy mielissämme hänen runojensa ja puheidensa kautta.

Vi hedrar Tommy Tabermanns minne med en stunds tystnad.

Hiljennymme hetkeksi kunnioittamaan Tommy Tabermannin muistoa.

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 16.7., 20.8., 27.8. ja 3.9.2010 hallituksen esitykset HE 104—120/2010 vp.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 1.7., 8.7. ja 26.8.2010 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 24—26/2010 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 24 talousvaliokunnan,

asiasta U 25 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 26 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen jäsenet ovat 1.7.2010 antaneet eduskuntaa varten selvityksen sidonnaisuuksistaan (VN 3/2010 vp).

__________

Vapautus edustajantoimesta

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Matti Vanhanen on eduskunnalle osoittamassaan, 1.9.2010 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta 20.9.2010 lukien tultuaan valituksi Perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Matti Vanhasen pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Matti Vanhaselle myönnetään näin ollen vapautus edustajantoimesta 20.9.2010 lukien.

__________

Uudet edustajat

Ensimmäinen varapuhemies:

Pornaisista oleva oikeustieteen kandidaatti Risto Kuisma, joka varamiehenä Uudenmaan vaalipiiristä on tullut eduskunnan jäseneksi 1.7.2010 kuolleen edustaja Tommy Tabermannin sijaan, on 13.7.2010 esittänyt puhemiehelle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan 13.7.2010 alkaen.

Somerolta oleva yrittäjä Mauri Salo, joka varamiehenä Varsinais-Suomen vaalipiiristä on tullut edustajantoimesta 1.8.2010 lukien vapautuksen saaneen Liisa Hyssälän sijaan, on 2.8.2010 esittänyt puhemiehelle asianmukaisesti tarkastetun ja hyväksytyn edustajanvaltakirjansa ja on ryhtynyt hoitamaan edustajantointaan 2.8.2010 alkaen.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Tommy Tabermannin kuoleman johdosta valitaan hänen tilalleen uusi jäsen sivistysvaliokuntaan, jäsen Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskuntaan ja jäsen Yleisradio Oy:n hallintoneuvostoon.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan varajäsenyydestä ed. Jacob Söderman,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Valto Koski ja

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä ed. Marko Asell.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 8.9.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi työaikalain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi laivaväen lääkärintarkastuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi Selkämeren kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 79/10/2010

9) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys Monacon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Kiinan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

15) Hallituksen esitys henkilöiden prosessuaalisten oikeuksien parantamiseksi sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisen edistämiseksi sellaisten päätösten osalta, jotka on tehty vastaajan ollessa poissa oikeudenkäynnistä, tehdyn neuvoston puitepäätöksen eräiden lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto.

17) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 8 ja 11 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin sotilaallisen kriisinhallintaoperaation EUNAVFOR Atalantan yhteydessä merirosvoudesta tai aseellisesta ryöstöstä epäiltyä koskevan rikosasian käsittelystä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, valtion eläkelain ja Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 13 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2010 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

28) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2009

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 2/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 8.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 8.9.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.39.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​