Täysistunnon pöytäkirja 78/2013 vp

PTK 78/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. PERJANTAINA 6. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.03—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 29 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Johanna Jurva /ps
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Mats Nylund /r (p)
 • Heli Paasio /sd
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk (s)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Timo Soini /ps (e)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.9.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 92—100/2013 vp, joista HE 93/2013 vp on ehdotus vuoden 2013 toiseksi lisätalousarvioksi.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan pankkivaltuutetut ovat 11.4.2013 antaneet eduskunnalle kertomuksensa vuodelta 2012 (K 16/2013 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseniksi Jörn Donnerin ja Anni Sinnemäen,

valtiovarainvaliokunnan jäseneksi Mikaela Nylanderin ja varajäseneksi Jörn Donnerin,

maa- ja metsätalousvaliokunnan jäseneksi Thomas Blomqvistin sekä

puolustusvaliokunnan jäseneksi Lars Erik Gästgivarsin.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi Ulla-Maj Wideroosin.

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tässä on vielä useita pyydettyjä vastauspuheenvuoroja, mutta aika tulee meillä vastaan, joten emme voi jatkaa debattia emmekä myöskään tämän asian muuta käsittelyä.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 79/15/2013

4) Valtionyhtiöiden ylimmän johdon palkitseminen

Mietintöjen pöydällepano

Muu asia  M 8/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.9.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen