Täysistunnon pöytäkirja 78/2014 vp

PTK 78/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

78. KESKIVIIKKONA 10. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.08—17.06), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.06—18.32) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.32—20.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r (s)
 • Lasse Hautala /kesk
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Antti Lindtman /sd (s)
 • Silvia Modig /vas (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pia Viitanen /sd (e)
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Petteri Orpon tilalle on valittava jäsen kansliatoimikuntaan ja Eduskunnan pankkivaltuustoon sekä varajäsen Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskuntaan.

Lisäksi valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Lenita Toivakan tilalle on valittava jäsen Suomen Pankin tilintarkastajaksi.

Täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 12.9.2014 kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi Mika Raatikaisen.

2) Valtioneuvoston selonteko kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta — Kohti reilumpaa maailmaa ilman köyhyyttä

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 9.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 77/2/2014

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Lea Mäkipään kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt äänestetään Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 131, ei 34; poissa 34.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

3) Poliisipalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 4/2014 vp (Ismo Soukola /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt annetaan vastaus Ismo Soukolan ym. edustajien välikysymykseen poliisipalvelujen turvaamisesta (VK 4/2014 vp).

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Ismo Soukola. Sen jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot myös enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/5/2014

4) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2013

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 4/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 6/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 71/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 11.9.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​