Täysistunnon pöytäkirja 79/2001 vp

PTK 79/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. TORSTAINA 14. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.6. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Ville Itälä /kok

14. ja 15.6. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

14.—20.6. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.6. edustaja

 • Saara Karhu /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.6. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Marja Tiura /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 93—102/2001 vp.

__________

Vahvistamatta jätetty laki

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella tänään jättänyt vahvistamatta eduskunnan hallituksen esityksen HE 110/2000 vp pohjalta hyväksymän lain ampuma-aselain muuttamisesta. Perustuslain 77 §:n 2 momentin mukaan vahvistamatta jätetty laki palautuu eduskunnan käsiteltäväksi.

Asiaa koskeva hallituksen kirjelmä (VJL 4/2001 vp) on jaettu edustajille.

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime toukokuun 29. päivältä on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2000 (K 9/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2001 vp

Lakialoite  LA 31/2000 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki lasten hoitopalkasta ja laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2001 vp (Kyösti Karjula /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 197/1999 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 12/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 65/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 20.15.

Täysistunto lopetetaan kello 20.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​