Täysistunnon pöytäkirja 79/2005 vp

PTK 79/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. PERJANTAINA 17. KESÄKUUTA 2005

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2005 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2005 vp

Lakialoite  LA 40/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään sen lisäksi ehdottamat kaksi lakiehdotusta.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössään ehdottamien 2. ja 3. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 20.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen