Täysistunnon pöytäkirja 79/2008 vp

PTK 79/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. TIISTAINA 23. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.03—15.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 60 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Marko Asell /sd
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Ilkka Kantola /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Sampsa Kataja /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Veijo Puhjo /vas
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Petri Salo /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tommy Tabermann /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jan Vapaavuori /kok (14.51)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk

23. ja 24.9. edustajat

 • Jyri Häkämies /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Stefan Wallin /r

23.—25.9. edustajat

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Petri Salo /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

23.9.—15.10. edustajat

 • Juha Mieto /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.9. edustajat

 • Harri Jaskari /kok
 • Tanja Karpela /kesk

23.—26.9. edustaja

 • Päivi Räsänen /kd

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

23.9.—31.12. edustaja

 • Marja Tiura /kok

__________

Kauhajoen ampumavälikohtaus

Puhemies:

Arvoisat kollegat! Olemme tänään jälleen saaneet kuulla murheellisia uutisia, nyt Kauhajoelta oppilaitoksesta. Tällä hetkellä meillä ei ole vielä tarkkaa selkoa tapahtuneesta, joten me seuraamme tilannetta, ja palataan siihen täällä.

Juuri nyt me voimme vain toivoa rohkeutta ja voimia niille, joita tuo tapahtuma läheisesti koskettaa.

Arvoisat kollegat, meidän on tehtävä päivän työmme, jotenka siirrytään esityslistaan.

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 18.9.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 42, 43/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 42 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asiasta U 43 liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan varajäseneksi ed. Kari Uotilan,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Leena Harkimon,

tarkastusvaliokunnan jäseneksi ed. Kari Uotilan ja

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Paavo Arhinmäen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Erkki Virtasen sekä

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Kari Uotilan.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi ed. Kari Uotilan.

3) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti puolustusvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys jätelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiötalolainojen korkotuesta annetun lain ja omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

9) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2007

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 12.9.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 74/1/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 15.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​