Täysistunnon pöytäkirja 79/2009 vp

PTK 79/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. PERJANTAINA 18. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.04—13.28), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.29—17.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (17.01—18.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Marjaana Koskinen /sd (s)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Petteri Orpo /kok
 • Minna Sirnö /vas (s)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (s)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 18.9.2009 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 158—167/2009 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 653, 659, 662, 667—669, 671—674/2009 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Asuntoministeri Jan Vapaavuori on 17.9.2009 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 4/2009 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Eero Reijonen,

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Kaikkonen ja ed. Tanja Karpela sekä varajäsenyydestä ed. Kimmo Tiilikainen,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Anne Kalmari,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Kaikkonen ja ed. Markku Pakkanen,

puolustusvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Klaus Pentti,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tuomo Puumala,

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Kimmo Tiilikainen,

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Juha Mieto,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä ed. Lasse Hautala ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Tanja Karpela ja ed. Kimmo Tiilikainen.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 22.9.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2009 vp

Puhemies:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 17.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 78/1/2009

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—31) asiasta.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa eli viimeistään 19.10.2009.

2) Hallituksen esitys vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto viimeistään 25.9.2009.

3) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys vuoden 2010 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja koskeviksi muutoksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys arvonlisäverotuksessa sovellettavien myyntimaasäännösten ja eräiden muiden säännösten muuttamiseksi ja väliaikaiseksi muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys laiksi Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksin soveltamisesta vuonna 2010

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys laeiksi kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain, mielenterveyslain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän eläkelain 114 ja 115 §:n sekä maatalousyrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

28) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 155/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Hallituksen esitys laiksi elatustukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

31) Lisätalousarvioaloitteet

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 10—84/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Edustajien tekemät lisätalousarvioaloitteet ovat tänään nähtävinä eduskunnan kansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja lisätalousarvioaloitteet lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 22.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen