Täysistunnon pöytäkirja 79/2011 vp

PTK 79/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

79. TORSTAINA 1. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (16.01—18.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.00—19.59) ja puhemies Eero Heinäluoma (19.59—21.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 21 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Rakel Hiltunen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Pertti Virtanen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Timo Soini /ps (16.38)
 • Arto Pirttilahti /kesk (20.09)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu ja asian käsittely keskeytettiin 30.11.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 78/7/2011

Yleiskeskustelun kuluessa on Markus Mustajärvi Jussi Niinistön kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Selonteko hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Joka haluaa jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Markus Mustajärven ehdotus hyväksytty.

Äänestyksessä eduskunta päätti jatkaa asian ensimmäistä käsittelyä puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 96, ei 66; poissa 37.

( Ään. 1 )

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/5/2011

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 80/4/2011

5) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 33/2011 vp (Kari Tolvanen /kok ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 40/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 132/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 117/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 118/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2011 vp

Lakialoite  LA 42/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 2.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 2.12.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen