Täysistunnon pöytäkirja 79/2013 vp

PTK 79/2013 vp

Tarkistamaton versio 1.3

79. TIISTAINA 10. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—16.31) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.31—17.10).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 56 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Leena Harkimo /kok (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • James Hirvisaari /ps (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Arja Juvonen /ps (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Timo Kalli /kesk (e)
 • Mika Kari /sd
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Sirpa Paatero /sd (e)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Timo Soini /ps
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Hanna Tainio /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Kari Tolvanen /kok (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Peter Östman /kd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (14.24)
 • Timo Soini /ps (14.55)
 • Mikko Alatalo /kesk (16.26)

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 5.9.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 56/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Intian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 82/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 toiseksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatilatalouden tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta ja rikoslain 48 a luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2013 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläinten lääkitsemisestä, lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden etuuksien ja korvausten maksamista koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2013 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen vuosikertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 8.11.2013.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 14) asiasta.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelussa on Pentti Oinonen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 13.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Pentti Oinosen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 13.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

14) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 14/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

15) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 6/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

16) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 8/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 6.9.2013 pidetyssä istunnossa.

PTK 78/3/2013

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle tieteellis-teknisestä yhteistyöstä Suomen tasavallan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 20/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään talousvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle pääsystä korkeampaan koulutukseen Pohjoismaiden välillä tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2013 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.9.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.9.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 17.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi: