Täysistunnon pöytäkirja 8/2002 vp

PTK 8/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. KESKIVIIKKONA 13. HELMIKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Juha Karpio /kok
 • Timo E. Korva /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Tero Rönni /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd
 • Sakari Smeds /kd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Lasse Virén /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.—15.2. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Satu Hassi /vihr
 • Margareta Pietikäinen /r

13. ja 14.2. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

13.—15.2. edustaja

 • Lasse Virén /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Teollisuuden Voima Oy:n hakemukseen ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 4/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan, tulevaisuusvaliokunnan, työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto. Tässä tarkoitetut lausunnot on annettava talousvaliokunnalle 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

Kauppa- ja teollisuusministeri Mönkäreen esittelypuheenvuoron jälkeen asiassa käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros. Sen jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, jossa pidettävien puheenvuorojen pituus on enintään seitsemän minuuttia. Nopeatahtisessa keskustelussa puhemies voi lisäksi harkintansa mukaan myöntää minuutin kestäviä vastauspuheenvuoroja.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 10/1/2002

2) Valtioneuvoston periaatepäätös 17 päivänä tammikuuta 2002 Posiva Oy:n hakemukseen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta laajennettuna

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 5/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto 26. päivään huhtikuuta 2002 mennessä.

Asian käsittely keskeytetään.

3) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 251/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 247/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on tänään torstaina kello 18, kyselytunti tänään kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan torstaina 14. päivänä helmikuuta kello 0.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​