Täysistunnon pöytäkirja 8/2008 vp

PTK 8/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. TORSTAINA 14. HELMIKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 17 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Heli Järvinen /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tanja Saarela /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd
 • Unto Valpas /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.2. edustajat

 • Elsi Katainen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.2. edustajat

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 3/2008 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Eilen pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon, joten nyt jatkamme tiistaina 12.2. pidetyssä istunnossa keskeytynyttä keskustelua.

PTK 7/1/2007

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettaminen ja valtion omistajapolitiikka

Välikysymys  VK 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan eilen pidetyssä istunnossa keskeytettyä Stora Enso Oyj:n tehtaiden lopettamista ja valtion omistajapolitiikkaa koskevan ed. Martti Korhosen ym. välikysymyksen käsittelyä.

PTK 7/1/2008

Keskustelu jatkui

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 10/3/2008

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskevien rikoslain säännösten muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 55/2007 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 23.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​