Täysistunnon pöytäkirja 8/2009 vp

PTK 8/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. PERJANTAINA 13. HELMIKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.07).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Thomas Blomqvist /r
 • Merikukka Forsius /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.2. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2. edustaja

 • Astrid Thors /r

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on 10.2.2009 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 60—78/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 937, 1032, 1034, 1037, 1043, 1044, 1047/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat edustajat.

Sihteeri luki:

Jäseniksi

 • Risto Autio /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Bjarne Kallis /kd

Varajäseniksi

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Krista Kiuru /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Heli Järvinen /vihr
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Leena Rauhala /kd

Puhemies:

Annan nyt ed. Jacob Södermanille puheenvuoron järjestäytymiskokouksen ilmoittamiseksi.

Jacob Söderman /sd:

Herra puhemies! Valtuuskunnan jäsenille ilmoitan, että valtuuskunnan kokous pidetään ensi keskiviikkona kello 13.30 suuren valiokunnan vanhassa huoneessa tässä talossa.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 1/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 230/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 2/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 166/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​