Täysistunnon pöytäkirja 8/2010 vp

PTK 8/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. PERJANTAINA 12. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.02—13.29).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Esko Ahonen /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok (e)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Elsi Katainen /kesk (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Mikko Kuoppa /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Outi Mäkelä /kok (e)
 • Tapani Mäkinen /kok (e)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Sanna Perkiö /kok
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Minna Sirnö /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jan Vapaavuori /kok (13.27)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 12.2.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 3—5/2010 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1027, 1060, 1062, 1066, 1091, 1096, 1097, 1102—1104, 1106, 1107/2009 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Eero Heinäluoma ja ed. Eero Reijonen,

valtiovarainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tarja Filatov,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Lasse Hautala,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Tuomo Puumala,

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Elsi Katainen ja

tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Markku Uusipaavalniemi ja varajäsenyydestä ed. Markku Rossi.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 16.2.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan jäseniksi ja varajäseniksi ehdokaslistan mukaisesti seuraavat edustajat.

Sihteeri luki:

Jäseniksi

 • Risto Autio /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Bjarne Kallis /kd
 • Christina Gestrin /r

Varajäseniksi

 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Timo Kaunisto /kesk
 • Markku Pakkanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Larikka /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Heli Järvinen /vihr
 • Leena Rauhala /kd

Puhemies:

Annan nyt ed. Bjarne Kallikselle puheenvuoron järjestäytymiskokouksen ilmoittamiseksi.

Bjarne  Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan järjestäytymiskokous pidetään 16.2.2010 kello 14.15 kokoushuoneessa A 116.Finlands delegation i Nordiska rådet samlas till konstituerande möte tisdagen den 16 februari kl. 14.15 i riksdagshuset, sal A 116.

2) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.2.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 6/4/2010

Keskustelussa on ed. Tuula Peltonen ed. Reijo Laitisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 97, ei 54; poissa 48.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi asevelvollisuuslain sekä naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.2.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 16.2.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen