Täysistunnon pöytäkirja 8/2014 vp

PTK 8/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

8. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.27) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.27—19.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Jukka Kopra /kok
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Johannes Koskinen /sd (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Anne Louhelainen /ps
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Kristiina Salonen /sd (e)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jukka Kopra /kok (18.13)

__________

Hallintovaliokunnan varapuheenjohtaja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Hallintovaliokunta on 12.2.2014 valinnut varapuheenjohtajakseen Mika Karin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle tietoyhteiskuntakaareksi sekä laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n ja rikoslain 38 luvun 8 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 221/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, puolustusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Keskustelun aloittaa ministeri Viitanen. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Pyydän salia keskittymään ministeri Viitasen tärkeään asiaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, puolustusvaliokunnan, sivistysvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

3) Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2013 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

4) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2013 vp (Sinuhe Wallinheimo /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2013 vp (Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 18/2013 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 10/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 14.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 14.2.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​