Täysistunnon pöytäkirja 80/2001 vp

PTK 80/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. TORSTAINA 14. KESÄKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuu seuraava edustaja:

  • Kaarina Dromberg /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/1999 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2001 vp

Lakialoite  LA 12/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7. lakiehdotus ja hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi, 8. lakiehdotus otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2) ja 3) asiasta.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/3/2001

2) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 65/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/4/2001

3) Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 81/5/2001

4) Laki lasten hoitopalkasta ja laki työntekijäin eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 62/2001 vp (Kyösti Karjula /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

6) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

7) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

8) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen