Täysistunnon pöytäkirja 80/2010 vp

PTK 80/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. TORSTAINA 9. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—18.00) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (18.00—20.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Saara Karhu /sd
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Hannes Manninen /kesk
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Ben Zyskowicz /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Ben Zyskowicz /kok (16.24)
 • Anna-Maja Henriksson /r (16.28)
 • Saara Karhu /sd (18.46)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

Valiokuntien täydennysvaalien ajankohdan siirtäminen

Puhemies:

Keskiviikkona 23.6.2010 pidetyssä päivän ensimmäisessä täysistunnossa valtioneuvoston jäseneksi nimitetty ed. Tapani Tölli sai vapautuksen muun muassa suuren valiokunnan varajäsenyydestä, perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä. Torstaina 24.6.2010 pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin, että mainittujen valiokuntien täydennysvaalit toimitetaan perjantaina 10.9.2010 kello 13 pidettävässä täysistunnossa.

Puhemiesneuvostolle annetun selvityksen perusteella ilmoitan, että aikaisemmasta ilmoituksesta poiketen suuren valiokunnan, perustusla-kivaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokun- nan täydennysvaalit toimitetaan keskiviikkona 15.9.2010 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 15.9.2010 kello 7.

2) Hallituksen esitys laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2010 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Asian käsittely keskeytettiin 8.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/6/2010

Yleiskeskustelun kuluessa on ed. Tuulikki Ukkola ed. Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana ehdottanut, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Joka haluaa jatkaa asian käsittelyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Äänestyksessä eduskunta päätti jatkaa asian käsittelyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta äänin

jaa 134, ei 8; poissa 57.

( Ään. 1 )

Yleiskeskustelu ei jatkunut.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 51/2010 vp (Inkeri Kerola /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki ympäristönsuojelulain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 41/2010 vp (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2010 vp (Tarja Tallqvist /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki sairausvakuutuslain 6 luvun 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2010 vp (Päivi Räsänen /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Laki rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 20 ja 21 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

10) Laki Selkämeren kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 55/2010 vp (Pertti Hemmilä /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 10.9.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 20.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen