Täysistunnon pöytäkirja 80/2014 vp

PTK 80/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

80. PERJANTAINA 12. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (13.00—13.20).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 32 edustajaa:

  • Heikki Autto /kok (e)
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Anne Holmlund /kok (e)
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ilkka Kanerva /kok (e)
  • Sampsa Kataja /kok
  • Inkeri Kerola /kesk
  • Krista Kiuru /sd (e)
  • Esko Kiviranta /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Paula Lehtomäki /kesk
  • Lasse Männistö /kok
  • Markku Mäntymaa /kok (s)
  • Mats Nylund /r
  • Pentti Oinonen /ps
  • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
  • Petteri Orpo /kok
  • Tom Packalén /ps (s)
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Pekka Ravi /kok (e)
  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
  • Annika Saarikko /kesk (p)
  • Mikko Savola /kesk
  • Juha Sipilä /kesk
  • Erkki Tuomioja /sd (e)
  • Tapani Tölli /kesk
  • Kari Uotila /vas
  • Jan Vapaavuori /kok (e)
  • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
  • Pia Viitanen /sd (e)
  • Ben Zyskowicz /kok

__________

Hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Valtioneuvosto on 11.9.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 116—120/2014 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 570, 588, 592—595, 598/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan jäseneksi Heikki Auton.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Eduskunnan pankkivaltuuston jäseneksi Arto Satosen.

3) Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Suomen Pankin tilintarkastajaksi Jukka Kopran.

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen täydennysvaali

Vaaleja

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan varajäseneksi Jaana Pelkosen.

5) Poliisipalvelujen turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 4/2014 vp (Ismo Soukola /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt tehdään päätös Ismo Soukolan ym. välikysymyksestä poliisipalvelujen turvaamisesta. Keskustelu asiasta päättyi 10.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 78/3/2014

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Pirkko Mattila James Hirvisaaren kannattamana: "Nojautuen välikysymystekstin sisältämiin kysymyksiin, joihin hallitus ei ole tyydyttävästi vastannut, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Antti Rantakangas Elsi Kataisen kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallitus on alimitoittanut poliisin voimavarat ja heikentänyt ihmisten arjen turvallisuutta. Hallitus ei pysty lunastamaan lupauksiaan paremmasta turvallisuudesta. Näillä perusteilla eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Risto Kalliorinne Katja Hännisen kannattamana: "Eduskunta edellyttää, että poliisipalvelut turvataan koko maassa ja että harmaan talouden torjuntaan ja liikenteen valvontaan voidaan osoittaa riittävästi voimavaroja. Hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin äänestetään Pirkko Mattilan ehdotuksesta Antti Rantakankaan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta Antti Rantakankaan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Antti Rantakankaan ehdotuksen äänin

jaa 130, ei 33, tyhjiä 3; poissa 33.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä Antti Rantakankaan ehdotuksesta Risto Kalliorinteen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Risto Kalliorinteen ehdotuksen äänin

jaa 106, ei 59, tyhjiä 1; poissa 33.

( Ään. 2 )

3) Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 95, ei 71; poissa 33.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain sekä tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 8/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 52/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 11.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/3/2014

Keskustelussa on Ville Vähämäki Maria Lohelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 130, ei 33; poissa 36.

( Ään. 4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Keskustelu asiasta päättyi 11.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/4/2014

Keskustelussa on Ritva Elomaa Kimmo Kivelän kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Ritva Elomaan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 128, ei 35; poissa 36.

( Ään. 5 )

Asian käsittely päättyi.

8) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Edustaja Kaikkonen. (Hälinää — Puhemies koputtaa)

Jos odotat vähän, että voidaan rauhoittua kuuntelemaan. — Niitä, jotka haluavat keskustella, pyydetään keskustelemaan salin ulkopuolella. — Olkaa hyvä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 16.9.2014 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​