Täysistunnon pöytäkirja 81/2003 vp

PTK 81/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

81. PERJANTAINA 17. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Maija-Liisa Lindqvist /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.10. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Antti Rantakangas /kesk

17.—21.10. edustaja

 • Simo Rundgren /kesk

17.—26.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Pekka Vilkuna /kesk

18.—26.10. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

19.—21.10. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.10. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

17.10.—2.11. edustaja

 • Jutta Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.10. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Satu Hassi /vihr
 • Henrik Lax /r
 • Maija Perho /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 242, 243, 245, 248, 251, 259, 261, 264, 265, 268, 270—272, 276, 277, 282, 285, 288, 292, 294, 298, 300, 304/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on perustuslakivaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että perustuslakivaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Toimi Kankaanniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/5/2003

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Lakialoite laiksi järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Lakialoite  LA 124/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2003 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 18/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 66/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio