Täysistunnon pöytäkirja 81/2010 vp

PTK 81/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. PERJANTAINA 10. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Janina Andersson /vihr
 • Risto Autio /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Tuomo Hänninen /kesk (e)
 • Ulla Karvo /kok
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mäkelä /kok (s)
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Reijo Paajanen /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sanna Perkiö /kok (s)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salolainen /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (s)
 • Jacob Söderman /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 10.9.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 121—141/2010 vp, joista hallituksen esitys 126 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011.

Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 20.9.2010 kello 12.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Liisa Hyssälän edustajantoimen päättymisen johdosta hänen tilalleen valitaan uusi jäsen suureen valiokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Kaikkonen ja varajäsenyydestä ed. Timo Kalli,

lakivaliokunnan jäsenyydestä ed. Timo Kalli,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Tuomo Puumala ja

talousvaliokunnan jäsenyydestä ed. Antti Rantakangas.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Suuren valiokunnan, ulkoasiainvaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi keskiviikkona 15.9.2010 kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna keskiviikkona kello 7.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnantäydennysvaalit toimitetaan tiistaina 21.9.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä sairausvakuutuslain 2 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 79/9/2010

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 3 ja 11 a §:n mietinnön mukaisina.

11 b §

Satu Taiveaho /sd:

Arvoisa puhemies! Esitän, että 11 b § saa vastalauseen mukaisen sanamuodon.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Taiveahon esitystä.

Keskustelu päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ed. Satu Taiveaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Satu Taiveahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 11 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 96, ei 59; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi 14 ja 15 §:n, voimaantulosäännöksen, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/1/2010

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 14.9.2010 kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​