Täysistunnon pöytäkirja 81/2011 vp

PTK 81/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. KESKIVIIKKONA 7. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.05—16.00), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.00—18.02) ja puhemies Eero Heinäluoma (18.02—18.20 ja 18.32—18.34).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Jari Leppä /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Merja Kyllönen /vas (14.20)
 • Antti Lindtman /sd (14.21)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 1.12.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 56/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö.

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta ehdottaa, että 2., 3., 5.—7. ja 10. lakiehdotus hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomina, että 1. ja 8. lakiehdotus hyväksytään lakiehdotuksiin tehtyine teknisine muutoksineen, jotka eivät merkitse lakiehdotusten asiasisällön muuttamista, ja että 4. ja 9. lakiehdotus hylätään.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/1/2011

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle kansalaisaloitelaiksi ja laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 6/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn 1. lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan päätökseksi eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2011 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä päätösehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn päätösehdotuksen.

Päätösehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/2/2011

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Maria Tolppanen ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Koska Maria Tolppasen ehdotusta ei ole kannatettu, se raukeaa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Barbadosin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjasta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi pöytäkirjan.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Bahrainin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 118/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/3/2011

10) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2011 vp

Lakialoite  LA 42/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/4/2011

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/5/2011

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain 12 b §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 8/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle adoptiota koskevan lainsäädännön uudistamiseksi sekä lasten adoptiota koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 47/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 9/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja varauman tekemisestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen ja varauman tekemisen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteeseen tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinsuojeluaineista sekä laeiksi metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta annetun lain 7 a §:n ja rikoslain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 81/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 40 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 40/2011 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/6/2011

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 132/2011 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen 132/2011 vp sisältyvän lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen 87/2011 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

25) Laki rikoslain 34 a luvun 4 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2011 vp (Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

26) Laki kaupanvahvistajista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2011 vp (Esko Kurvinen /kok)

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

27) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 46/2011 vp (Arja Juvonen /ps ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

28) Laki valtion eläkelain 14 §:n ja työntekijän eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 47/2011 vp (Reijo Tossavainen /ps ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

29) Laki työttömyysturvalain 7 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 48/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täysistunto keskeytetään lyhyttä taukoa varten. Sen aikana saadaan seuraavaa asiaa koskeva mietintö saliin jaettua. Istunto jatkuu kello 18.30.

Täysistunto keskeytettiin kello 18.20.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 18.32

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 100/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 97/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

34) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

36) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

37) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2011 valtiopäiville

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 17/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

39) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 98/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

40) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

41) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 124/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

42) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 8.12.2011 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.34.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen