Täysistunnon pöytäkirja 81/2012 vp

PTK 81/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

81. TIISTAINA 18. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—17.01), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.01—19.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.28—22.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 35 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Markku Eestilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Jussi Halla-aho /ps (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (s)
 • James Hirvisaari /ps
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Petteri Orpo /kok (14.19)
 • Osmo Soininvaara /vihr (14.40)
 • Antti Rantakangas /kesk (17.27)
 • Pauliina Viitamies /sd (18.04)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 17.9.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 85—120/2012 vp, joista hallituksen esitys 95 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2013.

Hallituksen esitys valtion talousarvioksi otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

Talousarvion johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään perjantaina 28.9.2012 klo 12.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 13.9.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 54, 55/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 54 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 55 sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla. Näiden pituus on enintään 7 minuuttia. Ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies voi harkintansa mukaan antaa ministerille puheenvuoron ennen muita puheenvuoroja, ja tällöin ministerin puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia, ellei puhemies muuta päätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—36) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 82/1/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26)  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

37) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2012 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 37) asia.

38) Hallituksen esitys eduskunnalle pohjoiseurooppalaisen toiminnallisen ilmatilan lohkon perustamisesta Viron, Suomen, Latvian ja Norjan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 84/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 19.9.2012 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​