Täysistunnon pöytäkirja 82/2005 vp

PTK 82/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TIISTAINA 6. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.9. edustaja

 • Kaarina Dromberg /kok

6. ja 7.9. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

6.—8.9. edustajat

 • Valto Koski /sd
 • Pehr Löv /r
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas

6.—9.9. edustaja

 • Mikko Elo /sd

6.—10.9. edustaja

 • Katri Komi /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

6. ja 7.9. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

6.—29.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

6.9.—31.12. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk (äitiysloma)

6.9.2005—23.6.2006 edustaja

 • Mikaela Nylander /r (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.9. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Klaus Pentti /kesk

6. ja 7.9. edustajat

 • Minna Lintonen /sd
 • Ilkka Taipale /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 23. päivänä kesäkuuta, 5., 19. ja 26. päivänä elokuuta ja 2. päivänä syyskuuta 2005 hallituksen esitykset HE 84—112/2005 vp.

__________

Hallituksen esityksen n:o 83/2005 vp peruuttaminen

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle on tasavallan presidentin kirjelmän ohella 15. päivältä heinäkuuta 2005 saapunut samalle päivälle päivätty, edustajille nyt jaettu hallituksen kirjelmä, jolla peruutetaan eduskunnalle annettu hallituksen esitys HE 83/2005 vp laiksi rajavartiolaitoksen tehtävien turvaamisesta 10 päivän heinäkuuta ja 14 päivän elokuuta 2005 välisenä aikana.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava, joten edellä mainitun hallituksen esityksen käsittely lopetetaan.

Eduskunta päättänee antaa peruutuksen tiedoksi hallintovaliokunnalle ja perustuslakivaliokunnalle, joiden valmisteltavana puheena oleva esitys on.

Hyväksytään.

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä on puhemiehelle saapunut perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitettu Euroopan unionin asia U 25/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentin kirjelmän ohella 23. päivältä kesäkuuta 2005 on eduskunnalle saapunut perustuslain 46 §:ssä tarkoitettu Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2004 (K 11/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Valtiontalouden tarkastusviraston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle annettu Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan sekä tilintarkastuskertomus valtion tilinpäätöksen tarkastuksesta vuodelta 2004 (K 13/2005 vp). Nämä kertomukset on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 283, 367, 371, 373, 383, 385, 394, 395, 398, 399, 401—405, 408—425, 427—626/2005 vp.

__________

Valiokuntien jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Rosa Meriläinen ja varajäsenyydestä ed. Anni Sinnemäki,

hallintovaliokunnan jäsenyydestä ed. Rosa Meriläinen,

sivistysvaliokunnan jäsenyydestä ed. Mikaela Nylander,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenyydestä edustajat Tarja Cronberg ja Pehr Löv sekä

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ed. Mikaela Nylander.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan, hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 7. päivänä syyskuuta kello 15 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 12.

Ensimmäinen varapuhemies:

Edelleen ilmoitetaan, että valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Mari Kiviniemen tilalle valitaan uusi jäsen suureen valiokuntaan ja uusi varajäsen ulkoasiainvaliokuntaan.

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 9. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Mari Kiviniemi pyytää vapautusta eduskunnan pankkivaltuutettujen jäsenyydestä sen johdosta, että hänet on nimitetty valtioneuvoston jäseneksi. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Muutos valtioneuvoston kokoonpanossa

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 2. päivänä syyskuuta 2005 pyynnöstä vapauttanut kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäsenyydestä ja toimimasta ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ulkoasiainministeriössä sekä ministerinä käsittelemästä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita.

Samalla tasavallan presidentti on nimittänyt ja määrännyt valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Mari Johanna Kiviniemen valtioneuvoston jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että 29. päivänä kesäkuuta ja 1. päivänä syyskuuta 2005 päivätyillä valtioneuvoston kirjelmillä ovat eduskunnalle saapuneet eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitetut peruspalveluministeri Liisa Hyssälän sekä pääministeri Matti Vanhasen ja toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin ilmoittamat muutokset heidän aikaisemmin antamiinsa selvityksiin (VN 3, 4/2005 vp).

Edelleen ilmoitetaan, että 2. päivänä syyskuuta 2005 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi määrätyn Mari Kiviniemen perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys sidonnaisuuksistaan (VN 5/2005 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 9/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

2) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2005 vp (Maija Perho /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

3) Laki tuloverolain 94 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2005 vp (Jukka Vihriälä /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain 140 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 67/2005 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

6) Laki kunnallisen eläkelain 133 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 71/2005 vp (Sari Essayah /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki perusopetuslain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2005 vp (Annika Lapintie /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Laki tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 81/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Laki rikoslain 23 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

10) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 29/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen