Täysistunnon pöytäkirja 82/2008 vp

PTK 82/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. PERJANTAINA 26. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johti toinen varapuhemies Johannes Koskinen (13.01—13.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 40 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Timo Korhonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Jacob Söderman /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr (13.23)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.9. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Jyri Häkämies /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

29.9.—2.10. edustajat

 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok

29.9.—3.10. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.9. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 576, 588, 592, 595—603, 606, 607, 611/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/1/2008

2) Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2008 vp (Kyösti Karjula /kesk)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 104/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen