Täysistunnon pöytäkirja 82/2009 vp

PTK 82/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TORSTAINA 24. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.00—17.32), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.32—18.10) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.10—19.47).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Valto Koski /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Mauri Pekkarinen /kesk (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok (s)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Marja Tiura /kok (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Raija Vahasalo /kok (16.23)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 15/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Panaman kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Nepalin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 10/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 50/2009 vp (Marko Asell /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Laki työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 43/2009 vp (Jukka Gustafsson /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 52/2009 vp (Sari Palm /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

8) Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 2 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 56/2009 vp (Päivi Lipponen /sd)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

9) Laki tuloverolain 127 a §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 59/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Laki vammaisetuuksista annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 60/2009 vp (Outi Mäkelä /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Laki ampuma-aselain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 65/2009 vp (Annika Lapintie /vas ym)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 25.9.2009 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​