Täysistunnon pöytäkirja 82/2011 vp

PTK 82/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

82. TORSTAINA 8. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—17.58), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (17.58—20.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (20.00—21.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (s)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • James Hirvisaari /ps
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pertti Salolainen /kok
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2011 vp

Lakialoite  LA 6, 8, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 38, 41/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 83/7/2011

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 9/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

12) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2010

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 6/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin koulutussäätiöstä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Asian käsittely päättyi.

14) Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2011 vp (Sanna Lauslahti /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

15) Laki vuokratyöntekijöiden oikeuksista

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 30/2011 vp (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

16) Laki roskaamiskiellon valvonnasta ja hallinnollisesta roskaamismaksusta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 32/2011 vp (Timo Heinonen /kok)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

17) Laki rikoslain 21 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 37/2011 vp (Markus Mustajärvi /vr ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

18) Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 49/2011 vp (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 9.12.2011 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen

​​​​