Täysistunnon pöytäkirja 83/2008 vp

PTK 83/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. TIISTAINA 30. SYYSKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Marko Asell /sd
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Harri Jaskari /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Krista Kiuru /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jutta Urpilainen /sd (16.11)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Johannes Koskinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Astrid Thors /r
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Paavo Väyrynen /kesk

30.9.—2.10. edustaja

 • Jouko Laxell /kok

30.9.—3.10. edustaja

 • Krista Kiuru /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30.9. edustaja

 • Hanna-Leena Hemming /kok

30.9. ja 1.10. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

30.9.—3.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

30.9.—19.10. edustaja

 • Päivi Räsänen /kd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 25.9.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 44, 45/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 44 perustusvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan sekä

asiasta U 45 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa.

PTK 82/1/2008

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorganisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Laki tuloverolain 127 c §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 77/2008 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2008 vp (Kimmo Kiljunen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

5) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 83/2008 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Laki arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2008 vp (Merja Kyllönen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 88/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen