Täysistunnon pöytäkirja 83/2009 vp

PTK 83/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. PERJANTAINA 25. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (13.00—13.11).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Matti Ahde /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Pietari Jääskeläinen /ps (s)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Valto Koski /sd (e)
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Olli Nepponen /kok
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (e)
 • Petri Pihlajaniemi /kok (s)
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd (e)
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Juha Rehula /kesk (e)
 • Tero Rönni /sd
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok (s)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Unto Valpas /vas (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

Puhemiesneuvoston ehdotukset

Puhemiesneuvosto on 24.9.2009 tehnyt ehdotuksen PNE 1/2009 vp eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 3 §:n muuttamisesta.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 660, 670, 675, 684, 685, 687/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelu asiasta päättyi 23.9.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/2/2009

Keskustelussa on ed. Merja Kyllönen ed. Anneli Kiljusen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Merja Kyllösen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 91, ei 55; poissa 53.

( Ään. 1 )

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2008

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Jacob Söderman ehdottanut, että asia pannaan pöydälle torstaina 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ed. Jacob Södermanin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 1.10.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 29.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.11.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen