Täysistunnon pöytäkirja 83/2010 vp

PTK 83/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. KESKIVIIKKONA 15. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (10.01—11.58 ja 18.00—19.59), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (11.58—12.58, 15.58—18.00 ja 19.59—21.16) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (14.02—15.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 46 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Arto Satonen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Satu Taiveaho /sd (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 17 edustajaa:

 • Stefan Wallin /r (10.16)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (10.16)
 • Markku Uusipaavalniemi /kesk (10.16)
 • Markku Rossi /kesk (10.16)
 • Tuula Peltonen /sd (10.16)
 • Pia Viitanen /sd (10.17)
 • Tuomo Hänninen /kesk (10.17)
 • Suvi Lindén /kok (10.18)
 • Ilkka Viljanen /kok (10.22)
 • Tapani Mäkinen /kok (10.22)
 • Sampsa Kataja /kok (10.40)
 • Petteri Orpo /kok (11.08)
 • Sinikka Hurskainen /sd (11.13)
 • Jukka Mäkelä /kok (14.54)
 • Anni Sinnemäki /vihr (15.43)
 • Markku Laukkanen /kesk (20.31)
 • Jutta Urpilainen /sd (20.36)

__________

Valiokuntien täydennysvaalien ajankohdan siirtäminen

Puhemies:

Torstaina 9.9.2010 pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin, että tänään pidettävässä täysistunnossa toimitetaan suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan täydennysvaalit. Perjantaina 10.9.2010 pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin, että niin ikään tänään pidettävässä täysistunnossa toimitetaan suuren valiokunnan täydennysvaali. Keskuskansliaan ei toimitettu määräaikaan mennessä mainittuja täydennysvaaleja koskevia ehdokaslistoja, joten täydennysvaaleille ilmoitetaan uusi ajankohta.

Suuren valiokunnan ja perustuslakivaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 21.9.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Timo Kauniston ja varajäseneksi ed. Antti Kaikkosen,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Mauri Salon,

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Tuomo Puumalan sekä

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Mauri Salon.

2) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 14.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 82/1/2010

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—20) asiasta.

Nyt keskustelu jatkuu pääministeri Kiviniemen osuudella, ja sen jälkeen käydään hänen puheenvuoronsa johdosta debattia. Tähän kaikkeen on varattu noin yksi tunti.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/1/2010

3) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20)  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 20/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 16.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 16.9.2010 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 21.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​