Täysistunnon pöytäkirja 83/2011 vp

PTK 83/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. PERJANTAINA 9. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Harri Jaskari /kok (e)
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Antti Lindtman /sd
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.12.2011 antanut eduskunnalle selonteon Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan (VNS 2/2011 vp).

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto on 7.12.2011 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 16—24/2011 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 172, 213, 236—241/2011 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lepäämässä oleva ehdotus valmiuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Yksi käsittely

Lepäämässä oleva lakiehdotus  LJL 1/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö.

Lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomina päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä, tai hylätä. Valiokunta on ehdottanut, että 1.—3., 5.—8. ja 10. lakiehdotus hyväksytään, joista 1. ja 8. lakiehdotus teknisin muutoksin, ja että 4. ja 9. lakiehdotus hylätään. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/1/2011

Keskustelussa on Vesa-Matti Saarakkala Jussi Niinistön kannattamana ehdottanut, että 1.—3., 5.—8. ja 10. lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään 1.—3., 5.—8. ja 10. lakiehdotuksesta. Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; joka ei niitä hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotukset hyväksytty, mutta muuten ne on hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi 1.—3., 5.—8. ja 10. lakiehdotuksen mietinnön mukaisina äänin

jaa 130, ei 40; poissa 29.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 4. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/5/2011

Keskustelussa on Esko Kiviranta Ari Torniaisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään, ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen

jaa 102, ei 69; poissa 28.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 69; poissa 28.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/9/2011

Keskustelussa on Esko Kiviranta Ari Torniaisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Esko Kivirannan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 71; poissa 26.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 53/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2011 vp

Lakialoite  LA 42/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/10/2011

Keskustelussa on Pentti Kettunen Osmo Kokon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Esko Kiviranta on Ari Torniaisen kannattamana myös ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 103, ei 71; poissa 25.

( Ään. 5 )

( liite3 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 7/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/12/2011

Keskustelussa on Ari Torniainen Mikko Savolan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään, ja tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriön on seurattava valtionosuuslakiin tehtävien muutosten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palvelujen saatavuuteen. Tarvittaessa hallituksen on tehtävä alueellisen yhdenvertaisuuden vakavien vääristy-mien korjaamiseksi tarvittavat ehdotukset."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 103, ei 71; poissa 25.

( Ään. 6 )

( liite4 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 103, ei 71; poissa 25.

( Ään. 7 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimien ravitsemispalvelujen yhtiöittämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 7.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/20/2011

Keskustelussa on Jussi Niinistö Jyrki Yrttiahon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Mikko Savola on Ari Torniaisen kannattamana myös ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 101, ei 71; poissa 27.

( Ään. 8 )

( liite5 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2011 vp

Lakialoite  LA 6, 8, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 38, 41/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 8.12.2011 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 82/2/2011

Yleiskeskustelussa on Kauko Tuupainen Martti Mölsän kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjaa koskevista ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään Kauko Tuupaisen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Kauko Tuupaisen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Mika Lintilän ehdotuksen äänin

jaa 128, ei 38, tyhjiä 5; poissa 28.

( Ään. 9 )

2) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 102, ei 71; poissa 26.

( Ään. 10 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt ryhdytään valiokunnan mietintöön sisältyvien lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Mietintöön sisältyvä 1. lakiehdotus

1 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, joka on vastalauseessa 1.

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Juha Väätäinen /ps:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista muutosehdotusta.

Pentti Kettunen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Juha Väätäisen tekemää esitystä.

Selonteko hyväksyttiin.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Juha Väätäinen on Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Juha Väätäisen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta Mika Lintilän ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Juha Väätäisen ehdotuksen äänin

jaa 123, ei 40, tyhjiä 7; poissa 20.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 1 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 71; poissa 26.

( Ään. 12 )

Eduskunta hyväksyi 2 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Mietintöön sisältyvä 2. lakiehdotus

23 §, jota ei ole mietinnössä

Juha Väätäinen /ps:

Ehdotan vastalauseen 2 mukaista muutosehdotusta.

Pentti Kettunen /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Väätäisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Väätäinen on Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että 23 § hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 23 §:ää, äänin

jaa 103, ei 43, tyhjiä 22; poissa 31.

( Ään. 13 )

Eduskunta hyväksyi 33 b §:n mietinnön mukaisena.

58 §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 58 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 69; poissa 27.

( Ään. 14 )

58 b §

Mika Lintilä /kesk:

Herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti tämän poistamista.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 58 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 106, ei 65, tyhjiä 2; poissa 26.

( Ään. 15 )

92 d §, jota ei ole mietinnössä

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esitän vastalauseen 1 mukaisesti omaishoitajien verovapautta.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukainen 92 d §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 92 d §:ää, äänin

jaa 102, ei 68; poissa 29.

( Ään. 16 )

Eduskunta hyväksyi 93 ja 106 §:n mietinnön mukaisina.

124 §

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pykälä käsitellään momenteittain.

124 §:n 2 momentti

Juha Väätäinen /ps:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista ehdotusta.

Pentti Kettunen /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Juha Väätäisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Väätäinen on Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että 124 §:n 2 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 124 §:n 2 momentin mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 42, tyhjiä 26; poissa 29.

( Ään. 17 )

Eduskunta hyväksyi 124 §:n 3 momentin mietinnön mukaisena.

124 §:n uusi 5 momentti

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukainen 124 §:n 5 momentti.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 124 §:n 5 momenttia, äänin

jaa 104, ei 69; poissa 26.

( Ään. 18 )

Eduskunta hyväksyi 124 a ja 124 b §:n mietinnön mukaisina.

124 c §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Juha Väätäinen /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Juha Väätäisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 124 c §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 69; poissa 28.

( Ään. 19 )

Eduskunta hyväksyi 125 §:n mietinnön mukaisena.

127 a §

Juha Väätäinen /ps:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista ehdotusta.

Pentti Kettunen /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Väätäisen tekemää erinomaisen hyvää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Väätäinen on Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 127 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 42, tyhjiä 26; poissa 29.

( Ään. 20 )

127 b §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Juha Väätäinen /ps:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Pentti Kettunen /ps:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Väätäisen tekemää esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Juha Väätäinen on Pentti Kettusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä pykälän sisältöä koskevasta Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 102, ei 50, tyhjiä 19; poissa 28.

( Ään. 21 )

2) Äänestyksessä pykälän poistamista koskevasta Juha Väätäisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 127 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 46, tyhjiä 22; poissa 29.

( Ään. 22 )

Eduskunta hyväksyi 131 a §:n mietinnön mukaisena.

Voimaantulosäännös

Juha Väätäinen /ps:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaista ehdotusta.

Mika Lintilä /kesk:

Herra puhemies! Kannatan edustaja Väätäisen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Väätäinen on Mika Lintilän kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Juha Väätäisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 71; poissa 26.

( Ään. 23 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvien 3.—11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Mietintöön sisältyvä 12. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 12 §:n mietinnön mukaisena.

12 a §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosesityksen.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 a §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 61, tyhjiä 8; poissa 27.

( Ään. 24 )

12 b §

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Luotan edelleen vastalauseeseen 1 ja teen sen mukaisen muutosesityksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mitä edustaja Kiviranta ajattelee?

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän tätäkin esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 12 b §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 61, tyhjiä 8; poissa 27.

( Ään. 25 )

Voimaantulosäännös

Mika Lintilä /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Vielä kerran vastalauseen 1 mukainen muutosesitys.

Esko Kiviranta /kesk:

Kannatan edustaja Lintilän esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Mika Lintilä on Esko Kivirannan kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Mika Lintilän ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi voimaantulosäännöksen mietinnön mukaisena äänin

jaa 103, ei 62, tyhjiä 8; poissa 26.

( Ään. 26 )

Eduskunta hyväksyi johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen 50/2011 vp sisältyvien 1. ja 12. lakiehdotuksen sekä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 76/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina 12.12.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen