Täysistunnon pöytäkirja 83/2014 vp

PTK 83/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

83. TORSTAINA 18. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.03—11.55 ja 15.59—17.56), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (11.55—13.04 ja 20.12—21.42) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.56—20.12).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Juho Eerola /ps (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Susanna Huovinen /sd (e)
 • Lauri Ihalainen /sd
 • Arja Juvonen /ps
 • Sampsa Kataja /kok
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Jari Myllykoski /vas
 • Lasse Männistö /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mika Niikko /ps
 • Ville Niinistö /vihr
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Tuula Peltonen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 17 edustajaa:

 • Lauri Ihalainen /sd (10.18)
 • Jari Myllykoski /vas (10.22)
 • Tuula Peltonen /sd (10.24)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (10.26)
 • Pauliina Viitamies /sd (10.39)
 • Ville Niinistö /vihr (10.52)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (11.03)
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk (11.06)
 • Lasse Männistö /kok (12.33)
 • Sampsa Kataja /kok (12.51)
 • Arja Juvonen /ps (16.00)
 • Susanna Huovinen /sd (16.00)
 • Stefan Wallin /r (16.00)
 • Erkki Virtanen /vas (16.01)
 • Anne Holmlund /kok (16.37)
 • Juha Väätäinen /ps (19.11)
 • Juho Eerola /ps (20.44)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 17.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 82/1/2014

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—37) asiasta.

Jaamme keskustelun, kun meillä on useampi ministeri, seuraavalla tavalla: otamme ensin ministeri Tuomiojan esityksen, tämän jälkeen hänen vastuulleen kuuluvien asioiden debatti ja sen jälkeen ministerit Toivakka ja Haavisto ja heidän vastuualueelleen kuuluvista asioista debatti.

Aloitamme ministeri Tuomiojalla, 5 minuuttia puhuja-aitiosta, olkaa hyvä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän asian käsittely keskeytetään eduskuntaryhmien kokousten ja kello 16 alkavan suullisen kyselytunnin takia.

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.04.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.59.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

2) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän läsnä olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

__________

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt jatketaan tänään kello 13 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 1) asiasta.

Kuulemme ensialkuun sosiaali- ja terveysministeri Rädyn puheenvuoron ja peruspalveluministeri Huovisen puheenvuoron, ja sen jälkeen katsomme, miten keskustelu etenee. — Ministeri Räty, olkaa hyvä, 5 minuuttia puhuja-aitiosta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 84/1/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsäta-louden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

37) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 37) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 19.9.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.42.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen