Täysistunnon pöytäkirja 84/2005 vp

PTK 84/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Satu Taiveaho /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Lasse Virén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Lasse Virén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Valto Koski /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.9. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Kari Uotila /vas

8. ja 9.9. edustajat

 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

8.—10.9. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

8. ja 9.9. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Martin Saarikangas /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Ensimmäinen varapuhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

2) Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys eräiden verotusmenettelyyn liittyvien säännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi rikosasioiden sovittelusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys asumisoikeusjärjestelmän kehittämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain sekä tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 21.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen