Täysistunnon pöytäkirja 84/2006 vp

PTK 84/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TORSTAINA 14. SYYSKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Tanja Saarela /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Ilkka Taipale /sd
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Salo /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Arto Bryggare /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.9. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Tanja Saarela /kesk

14. ja 15.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.9. edustaja

 • Tanja Saarela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.9. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Iivo Polvi /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

14. ja 15.9. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Timo Seppälä /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 83/1/2006

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—29) asiasta.

Keskustelu keskeytetään hieman ennen kello 13:a taukoa varten, jonka jälkeen täysistunto jatkuu kello 16.30, ja istunto tulee jatkumaan illalla noin kello 23:een asti.

__________

Toinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.30.

Täysistunto keskeytetään kello 13.02.

Täysistuntoa jatketaan

kello 16.30

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

__________

Ed. Mikaela Nylander merkitään läsnä olevaksi.

__________

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2007

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2006 vp

Puhemies:

Palataan päiväjärjestyksen 1) asiaan.

3) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys vanhempainpäivärahoja ja työnantajakustannusten korvaamista koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajariitalautakunnasta ja Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2009 annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laeiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain sekä metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi öljyjätemaksusta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laiksi perusopetuslain 48 b ja 48 f §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laiksi yksityisten arkistojen valtionavusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista sekä laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 4 ja 13 §:n ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13 ja 17 §:n sekä maatalousyrittäjien eläkelain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 5 a luvun 1 §:n ja 10 luvun 1 §:n sekä työttömyysturvalain 9 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Valtion tilinpäätöskertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 11/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2006 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

33) Valtioneuvoston selonteko vammaispolitiikasta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 15 ja 19 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 23.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​