Täysistunnon pöytäkirja 84/2008 vp

PTK 84/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

84. KESKIVIIKKONA 1. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.00—16.46).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 47 edustajaa:

 • Marko Asell /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Tanja Karpela /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok
 • Päivi Räsänen /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Lenita Toivakka /kok
 • Tuulikki Ukkola /kok
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Antti Vuolanne /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Lenita Toivakka /kok (15.31)
 • Raimo Vistbacka /ps (16.09)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.10. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Merja Kyllönen /vas
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jyrki Yrttiaho /vas

1. ja 2.10. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Antti Vuolanne /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.10. edustajat

 • Paula Risikko /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys ydinterrorismin torjumisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinenergialain 69 §:n ja rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain 26 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 66/2008 vp (Kyösti Karjula /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 79/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

7) Laki tuloverolain 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 80/2008 vp (Lauri Oinonen /kesk)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Suomen ja Bulgarian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 106/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 57/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi yhdenvertaisuuslain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen