Täysistunnon pöytäkirja 84/2009 vp

PTK 84/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (14.01—16.01 ja 18.00—20.01) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.01—18.00 ja 20.01—21.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Risto Autio /kesk (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Heli Järvinen /vihr (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd (e)
 • Arja Karhuvaara /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Ulla Karvo /kok (e)
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd (e)
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Markku Laukkanen /kesk (e)
 • Lauri Oinonen /kesk (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Leena Rauhala /kd (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Paula Sihto /kesk (e)
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tuulikki Ukkola /kok (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Antti Vuolanne /sd
 • Jyrki Yrttiaho /vas (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Maria Guzenina-Richardson /sd (14.19)
 • Jukka Gustafsson /sd (14.23)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 24.9.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 56, 57/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 56 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 57 valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 3/2009 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Tarja Filatovin ym. välikysymykseen vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Filatov. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/1/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eläinlääkintähuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 81/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen osakkuusyritysten kehittämiseen ja hallinnointiin liittyvien toimintojen yhtiöittämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen asiantuntijapalvelujen yhtiöittämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 165/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 30.9.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 30.9.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 21.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen