Täysistunnon pöytäkirja 84/2010 vp

PTK 84/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. TORSTAINA 16. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tarja Filatov (10.00—11.59 ja 18.00—19.56), puhemies Sauli Niinistö (11.59—13.01 ja 19.56—21.58) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.00 ja 21.58—22.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 39 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (s)
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Mäkelä /kok
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r
 • Lenita Toivakka /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Anu Vehviläinen /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 20 edustajaa:

 • Petteri Orpo /kok (10.18)
 • Antti Kalliomäki /sd (10.19)
 • Tuula Peltonen /sd (10.27)
 • Pauliina Viitamies /sd (10.29)
 • Kirsi Ojansuu /vihr (10.29)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (10.41)
 • Jukka Mäkelä /kok (10.43)
 • Sampsa Kataja /kok (11.54)
 • Timo V. Korhonen /kesk (11.57)
 • Tuija Brax /vihr (12.09)
 • Pertti Virtanen /ps (14.05)
 • Paavo Arhinmäki /vas (15.58)
 • Astrid Thors /r (16.00)
 • Risto Autio /kesk (16.00)
 • Jyrki Katainen /kok (16.01)
 • Anne-Mari Virolainen /kok (16.01)
 • Lyly Rajala /kok (16.01)
 • Reijo Laitinen /sd (16.06)
 • Reijo Kallio /sd (16.57)
 • Lenita Toivakka /kok (18.24)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Toinen varapuhemies:

Työjärjestyksen mukaan asia lähetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 15.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/2/2010

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—20) asiasta.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.00.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.01.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.02

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2011

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt jatketaan tänään kello 13 keskeytynyttä keskustelua päiväjärjestyksen 1) asiasta.

Vuorossa on jälleen ministeriosuus. Ministeri Pekkarinen, noin 5 minuutin puheenvuoro. Sen jälkeen käydään reippaan puolen tunnin mittainen debatti. Muistutan siis siitä, että ministeri Sinnemäen osuus alkaa noin kello 17.45.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun asia on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 18.10.2010.

3) Hallituksen esitys vuoden 2011 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verolakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 32 ja 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 85 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi Luotsausliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys kemikaalituotevalvontatehtävien keskittämistä Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, turkistuottajien lomituspalveluista annetun lain 4 §:n muuttamisesta ja poronhoitajien sijaisapukokeilusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys työeläkelakien yrittäjän määritelmää koskeviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta ja 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

18) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain, lapsilisälain sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan.

20)  Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 20/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tarkastusvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2010 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2010 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 17.9.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen