Täysistunnon pöytäkirja 84/2011 vp

PTK 84/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. MAANANTAINA 12. JOULUKUUTA 2011

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.01—16.01 ja 17.56—19.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (16.01—17.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 63 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Tarja Filatov /sd (s)
 • Jukka Gustafsson /sd (e)
 • Maria Guzenina-Richardson /sd (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Satu Haapanen /vihr
 • Lasse Hautala /kesk (p)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Timo Kalli /kesk
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Jukka Kopra /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas (e)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Eero Lehti /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Markus Mustajärvi /vr
 • Riitta Myller /sd
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Tuula Peltonen /sd
 • Raimo Piirainen /sd
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Janne Sankelo /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Mikko Savola /kesk
 • Jouko Skinnari /sd
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Lenita Toivakka /kok
 • Ari Torniainen /kesk (s)
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk (s)
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pia Viitanen /sd
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 11 edustajaa:

 • Lenita Toivakka /kok (14.16)
 • Petteri Orpo /kok (14.45)
 • Sirpa Paatero /sd (14.49)
 • Sari Palm /kd (14.51)
 • Pertti Virtanen /ps (15.13)
 • Ilkka Kanerva /kok (16.13)
 • Päivi Räsänen /kd (16.31)
 • Timo Soini /ps (17.07)
 • Tapani Tölli /kesk (17.29)
 • Elisabeth Nauclér /r (17.58)
 • Krista Kiuru /sd (18.47)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 8.12.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 57—61/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 57 ulkoasiainvaliokunnan,

asioista U 58 ja U 59 talousvaliokunnan ja lakivaliokunnan,

asiasta U 60 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 61 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Eduskunnalle Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Ulkoministeri Erkki Tuomiojan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Sekä ryhmäpuheenvuorot että muut etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

2) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2011 valtiopäiville

Ainoa käsittely

Kertomus  K 17/2011 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 5/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa säädetyn velvollisuuden laiminlyönnin rangaistavuudesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2011 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2011 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2012 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 50/2011 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2011 vp

Hallituksen esitys  HE 130/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2011 vp

Lakialoite  LA 6, 8, 18, 19, 22, 25, 26, 29, 38, 41/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/1/2011

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2011 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kotimaisten kielten keskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 44 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2011 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 5/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 115/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 7/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 85/2/2011

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain 57 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 8/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2011 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Laki rikoslain 24 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 44/2011 vp (Pauliina Viitamies /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain ja valtion virkaehtosopimuslain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 8/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 11/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 14 §:n ja 7 luvun 24 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 12/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 15.12.2011 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina 13.12.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Timo Tuovinen