Täysistunnon pöytäkirja 84/2012 vp

PTK 84/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. PERJANTAINA 21. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.00—13.29 ja 15.00—16.30).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 38 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Thomas Blomqvist /r (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • James Hirvisaari /ps (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Kalle Jokinen /kok (e)
 • Johanna Jurva /ps (s)
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Leena Rauhala /kd
 • Paula Risikko /kok (e)
 • Markku Rossi /kesk
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Arto Satonen /kok (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Astrid Thors /r (e)
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Reijo Tossavainen /ps (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Pauliina Viitamies /sd (s)

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 20.9.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen HE 121/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 617—623, 625, 626, 638/2012 vp.

__________

Välikysymyksen esittäminen

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Edustaja Vesa-Matti Saarakkala ja 38 muuta edustajaa ovat 21.9.2012 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen kuntauudistuksesta ja lähipalveluiden turvaamisesta (VK 7/2012 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja Vesa-Matti Saarakkalalle välikysymyksen esittämistä varten.

Vesa-Matti Saarakkala /ps:

Arvoisa herra puhemies!

"Eduskunnalle

Hallitus on ominut valmisteluvallan kuntauudistuksessa

Kataisen hallitus on ilmoittanut toteuttavansa koko maan laajuisen kuntauudistuksen. Hallitus on halunnut ottaa täyden valmisteluvastuun kuntauudistuksesta sysäämällä opposition uudistuksen valmistelusta kokonaan syrjään. Tällainen poikkeuksellinen toimenpide antaa ymmärtää, että hallituksella on vahva näkemys ja vesiselvät perustelut siitä, miten ja miksi kuntauudistus tulee toteuttaa.

Kuntauudistus on hallituksen pöytälaatikossa valmiina

Uudistuksen pohjana toimiva rakennelaki annetaan eduskunnalle siten, että se tulisi voimaan jo 1.5.2013. Käytännössä tuohon ajankohtaan on aikaa siis noin seitsemän kuukautta. Se tarkoittaa sitä, että eduskunta saanee historiallisen massiivisen rakennelain käsiteltäväkseen viimeistään helmikuussa 2013 eli noin neljän kuukauden kuluttua, ja se taas tarkoittaa sitä, että rakennelaki on hallituksen pöytälaatikossa allekirjoitusta vaille valmiina.

Valmisteluvallasta seuraa valmistelu- ja esittelyvastuu

Kunnille hallitus on luvannut kuntauudistuksesta toisen kuulemiskierroksen vielä tänä syksynä. Ongelmana vain on, että hallitus ei kerro ja perustele, millaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta se maahamme ajaa. Kuntien ja kuntalaisten on vaikea ottaa kantaa asiaan, kun kuntauudistuksen keskeinen kysymys eli se, miten palvelut ja niiden saatavuus ja saavutettavuus pystytään turvaamaan, on hallituksella itselläänkin auki. Hallituksella, joka on halunnut omia valmisteluvallan asiassa, on esittelyvastuu, ja nyt on tullut sen vastuun kantamisen aika. Perussuomalai-set eivät voi hyväksyä vastuunkantamisen laiminlyömistä, ja siksi nostamme kissan pöydälle niin eduskunnassa kuin myös kunnissa.

Perussuomalaisten armonaika hallitukselle käy vähiin

Kuntiin, joita hallitus haluaa nyt kuulla, valitaan 28.10.2012 uudet päättäjät. Jos hallitus haluaa korostaa kunnallista demokratiaa muutenkin kuin vain juhlapuheissa, sen tulee tuoda julki esityksensä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaiksi hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkua eikä vasta vuoden lopussa tai ensi vuonna, kuten on annettu ymmärtää. Yleensähän kunnissa juuri kunnanvaltuustot ovat niitä tahoja, jotka antavat valtioneuvostolle vastauksen tällaisissa tilanteissa. Jotta kuntalaiset voivat valita oikeat henkilöt päättämään tulevaisuudestaan, tulee heillä olla tiedossa ehdokkaiden mielipide hallituksen kuntauudistuksesta. Se taas edellyttää, että hallitus lyö uudistuksensa rehdisti pöytään kaiken kansan ja kunnallisvaaliehdokkaiden arvioitavaksi. Kun otetaan huomioon hallituksen eduskunnallekin tiedottama tiukka aikataulu uudistuksessa, on oppositiolla oikeus ja velvollisuus nyt perätä hallitukselta selkeää vastausta. Jos sitä ei ennen kunnallisvaaleja saada, on se merkki siitä, että hallitus tietoisesti piilottelee esitystään, ja jos näin on, voivat kuntalaiset vetää siitä johtopäätöksensä.

Vahvan peruskunnan käsite hallituksen kuntapolitiikan mantrana

Hallituksen kesäkuussa antaman tiedonannon mukaan tämän vuoden loppuun mennessä esiteltävä ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon rakennelaiksi lähtee siitä, että se tukee hallituksen kuntauudistusta. Niin ikään kuntalain uudistamisen ja valtionosuuslain uudistamisen perusteena on se, että ne tukisivat hallituksen kuntauudistusta. Kaikki isot lakiuudistukset kuntauudistuksessa on siis alistettu hallituksen hallinnolliselle pyrkimykselle luoda maahamme vahvoja peruskuntia. Vahvat peruskunnat tarkoittavat hallituksen mielestä nykyistä isompia kuntia, sillä vaikka kunta olisi taloudellisesti vahva ja tehokas, se ei ole hallituksen mielestä vahva peruskunta, jos se järjestää peruspalveluita yhdessä toisten kuntien kanssa. Näin on, vaikka ylikunnallisen yhteistyön takana saattaa käytännössä olla vain edellisen hallituksen Paras-hanke, joka velvoitti kunnat moiseen. Ensin on siis tehty yksi uudistus, jolla sitten perustellaan seuraavaa. Hämmennys, joka kuntalaisten keskuudessa vallitsee, on enemmän kuin ymmärrettävää. Yhä useampi kuntalainen kysyy, voiko mihinkään enää luottaa. Hallituksen ruokkima epäluottamuksen kierre on omiaan passivoimaan kuntalaisia, mutta se lienee hallituksen tarkoituskin. Mikään ei ole vallan väärinkäyttäjälle parempi ystävä kuin uskonsa järjestelmään menettänyt hallintoalamainen.

Kuntalaisten saatava lakisääteiset palvelut kunnan koosta riippumatta

Perussuomalaisten mielestä vahva peruskunta on sinänsä hyvä tavoite, mutta yksin se ei voi toimia kuntarakennepolitiikan lähtökohtana, kuten nyt tapahtuu. Myöskään kaupunkikeskusten paisuttaminen muun asutuksen kustannuksella, hallituksen kielellä "yhdyskuntarakenteen tiivistäminen", ei voi olla kuntapolitiikan lähtökohtana.

Julkisen sektorin tehokkuustilastoissa monet Suomen pienimmät kunnat ja suurimmat kaupungit ovat samaa sarjaa, mutta se ei Perussuomalaisten mielestä tarkoita, että suurimmat kaupungit kannattaisi pilkkoa pienemmiksi hallinnollisiksi yksiköiksi ja nykyiset pienimmät kunnat automaattisesti liittää suurempiin kuntiin. Jos uudistuksia halutaan tehdä, tulee lähtökohtana olla palveluiden, niiden määrän ja laadun sekä saavutettavuuden turvaaminen joka puolella Suomea. Se edellyttää valtionosuuspolitiikan palauttamista entiselle tasolleen ja joidenkin valtionosuuksien korvamerkitsemistä, jotta valtion rahat käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettukin. Jos tämä ei auta, tekevät pienimmät kunnat ajan oloon itse liittymispäätöksensä sitten, kun niiden aika on. Vaikka vuosikymmenen tai kahden päässä oleva todennäköinen liittymistarve olisi jo nyt ennustettavissa, se ei Perussuomalaisten mielestä tarkoita, että liittyminen suurempaan kuntaan tulisi toteuttaa jo nyt. Se on sama kuin jos myisi kotinsa 60-vuotiaana ja muuttaisi palvelutaloon, kun sinne kuitenkin joskus joutuu menemään.

Hallitus on myös selvityksen velkaa siitä, millaisia hyötyjä ja haittoja viime vuosina tai aiemmin tehdyistä kuntaliitoksista on kuntaliitosalueille ja niiden asukkaille seurannut.

Hallituksen valtionosuuspolitiikalla hiillostetaan kuntia liittymään yhteen

Kataisen hallituksen tähän asti harjoittama valtionosuuspolitiikka ei ole missään vaiheessa perustunut kuntalaisten palvelutarpeeseen, koska peruspalvelujen valtionosuuksia kunnilta on leikattu rajusti ja leikkausten suuruus on kehyskaudella 2012—2015 yhteensä huikeat 3 399 miljoonaa euroa. Palkkamenoiksi muutettuna se tarkoittaisi peräti n. 100 000 henkilötyövuoden vähentämistä peruspalveluista, lähinnä perusturvasta, hoito- ja vanhuspalveluista sekä opetustoimesta. Toinen raju esimerkki hallituksen keskit-tämispolitiikasta oli kiinteistöveron poistaminen verotulontasausjärjestelmästä. Se tehtiin, koska hallitus halusi vastata kuntalaisten palvelutarpeeseen — suurimmissa kaupungeissa, ei koko maassa. Kyse on keskittämisideologiasta ja uskosta, että aiemmasta poiketen jatkossa "suurkaupungit" toisivat uutta sykettä ja positiivisempaa näkymää Suomen talouteen. Todellisuus on, että maaseudun mahdollisuudet menetetään ja kaupungit tukehdutetaan uusiin julkisiin investointeihin samaan aikaan, kun työntekijät nääntyvät jatkuvan muutoskierteen edessä.

Hallitus on omalla kapulakielellään ilmoittanut, että jatkossa se haluaa vähentää kuntien riippuvuutta valtionosuuksista. Suomeksi sanottuna hallitus siis haluaa, että kunnat tulisivat toimeen vähemmillä valtionosuuksilla. Se johtaa mielivaltaiseen ihmisten maaltapakottamiseen, kun pienen kunnan joutuessa lopettamaan toimintansa ja liittyessä suureen kuntaan ei valtionosuuksien taso alueella samassa suhteessa lisäänny ja näin lähipalvelut joudutaan ajamaan alas. Keksimänsä ongelman hallitus ulkoistaa kunnan- ja kaupunginvaltuutettujen ratkaistavaksi, ja perään heitetään porkkanarahoiksi kutsutut kipurahat.

Kuntien talousahdinko johtuu hallituksen valtionosuusleikkausten lisäksi valtaosin siitä, että valtio on vuosien saatossa lisännyt kunnille uusia velvoitteita, joihin valtio ei ole osoittanut riittäviä määrärahoja. Niinpä kuntakentän velkamäärä onkin peräti kaksinkertaistumassa vuosien 2011—2016 välisenä aikana.

Kunnallisvaaleista kansanäänestys lähipalveluista ja -demokratiasta

Koska hallitus edellä olevasta huolimatta antaa tällä hetkellä ymmärtää, että kuntauudistus olisi yhä valmistelun alla ja auki, esitämme me perussuomalaiset täällä valtakunnan tasolla uudistuksen valmistelun poisottamista hallitukselta ja valmistelun aloittamista parlamentaariselta pohjalta kaikkien eduskuntapuolueiden kesken koskien kuntauudistuksen kaikkia mahdollisia lakiuudistuksia. Tämä on vielä mahdollista, jos kerran mitään ei ole lyöty lukkoon.

Jos tämä ei sovi, siirtyy pallo kunnille ja siellä erityisesti hallituspuolueiden kunnallisvaaliehdokkaille. Heillä on oltava vastaukset valmiina kuntalaisille, miten he voivat hyväksyä hallituksen ajaman politiikan ja edustaa sitä kunnissa. Perussuomalaiset ovat tarjonneet hallitukselle yhteistyön kättä, mutta hallitus on katsonut oikeudekseen ilman perusteluja torjua yhteistyötarjouksen. Emme halua kuntiin vastaavanlaista hallintokulttuuria edustavia ja pönkittäviä päättäjiä, joten peräämme nyt muutosta myös Suomen kuntiin.

Hallitus on toimillaan kovaa vauhtia tekemässä kunnallisvaaleista paitsi yleispoliittisen linjavaalin suhteessa harjoitettuun europolitiikkaan, myös kansanäänestyksen, jossa ääni hallituspuolueiden ehdokkaille on ääni järjettömälle keskittämiselle ja sokealle luottamukselle. Kyseenalaistamalla hallituksen politiikan Perussuomalaiset haluaa lähettää Suomen kuntiin vahvan viestin siitä, että kunnat ja kaupungit eivät jää kunnallisvaalien jälkeen yksin taistelemaan hallituksen pakkovaltaa vastaan.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Miksi hallitus on sysännyt opposition poikkeuksellisesti syrjään kuntauudistuksen keskeisestä valmistelusta, niin että kaikki eduskuntapuolueet ovat edustettuina vain kuntalain kokonaisuudistuksen parlamentaarisessa seurantaryhmässä,

aikooko hallitus tuoda kuntarakenneuudistukseensa liittyvän sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mallin ja perustelut julki ennen kunnallisvaaleja 2012, jotta lähidemokratia toteutuisi vaaleissa mahdollisimman hyvin,

miten hallitus aikoo turvata lakisääteiset lähipalvelut koko maassa, kun se samaan aikaan heikentää kuntien rahoituspohjaa,

miten hallitus perustelee keskittämis- ja suurkuntalinjaansa suhteessa tietoon, että Suomen väkirikkaimmissa suurissa kaupungeissa julkisen sektorin kustannustaso voi olla yhtä korkea kuin pienimmissä kunnissa ja

onko hallituksella tietoa viime vuosina syntyneiden suurkuntaliitosten vaikutuksista kuntalaisten arkeen ja palveluihin sekä tietoa siitä, onko liitoksilla saatu aikaan tehokkuutta palveluissa?

Helsingissä 21 päivänä syyskuuta 2012

 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps"

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtion tilinpäätöskertomus 2011; Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion varainhoitovuoden 2011 tilinpäätöksen ja valtion tilinpäätöskertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2012 vp

Kertomus  K 14/2012 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 4/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/3/2012

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.29.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.00

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2013

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 95/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan. Asian käsittely keskeytettiin 20.9.2012 pidetyssä täysistunnossa.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3)—37) asiasta.

PTK 83/1/2012

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 22.10.2012.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 85/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi konkurssilain sekä takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 86/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 87/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kilometrikorvausta koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 89/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 91/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja työturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 92/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 93/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013—2015 ja tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 94/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 96/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 97/2012 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yliopistolain 49 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 98/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi opintotuen muutoksenhakulautakunnasta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 99/2012 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin muuttamisesta säätiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 100/2012 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2012 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2012 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta, lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta sekä lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta sekä asumistukilain 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta ja 21 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osittain aikaistetusta indeksikorotuksesta vuonna 2013

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjän eläkelain 22 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2012 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

37) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi öljysuojarahastosta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

38) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2012 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 17/2012 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 25.9.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen