Täysistunnon pöytäkirja 84/2014 vp

PTK 84/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

84. PERJANTAINA 19. SYYSKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.06—13.31) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.03—16.19).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Elsi Katainen /kesk
 • Martti Korhonen /vas (s)
 • Suna Kymäläinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Pentti Oinonen /ps
 • Petteri Orpo /kok
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Kari Uotila /vas
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Pertti Virtanen /ps (s)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.9.2014 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 155—165/2014 vp.

__________

Valtioneuvoston periaatepäätös

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 18.9.2014 antanut eduskunnan tarkastettavaksi periaatepäätöksen Fennovoima Oy:n hakemukseen uuden ydinvoimalaitoksen ja voimalaitoksen toimintaan samalla laitospaikalla tarvittavien ydinlaitoksien rakentamisesta (M 6/2014 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2015

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 18.9.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/1/2014

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—36) asiasta.

Ministeri Haglund, olkaa hyvä, 5 minuuttia, puhuja-aitiosta.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 20.10.2014.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2014 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 tuloveroasteikkolaiksi sekä laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja 19 a §:n sekä perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

10) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi voimalaitosverolain ja verotililain 1 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

12) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

13) Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2014 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perusopetuslain 26 a ja 35 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2014 vp

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain 13 §:n ja lukiolain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä sekä takuueläkkeestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

19) Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2014 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lästimaksusta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2014 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Matkailun edistämiskeskuksen toiminnan siirtämisestä Finpro ry:n ylläpidettäväksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laik- si kuluttajatutkimuskeskuksen toiminnan siirtämisestä Helsingin yliopistolle ja kuluttajatutkimuskeskuksen lakkauttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2014 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2015 indeksitarkistuksista sekä laeiksi kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2014 vp

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainojen valtiontakauksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2014 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

36) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2014 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2014 vp

Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. [Keskustelu sallittiin päiväjärjestyksen 1) asian yhteydessä.]

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 23.9.2014 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen