Täysistunnon pöytäkirja 85/2001 vp

PTK 85/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. TIISTAINA 4. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Leena Luhtanen /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.9. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok

4.—6.9. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

4.—7.9. edustaja

 • Satu Hassi /vihr

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.9. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.9. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Säde Tahvanainen /sd

4. ja 5.9. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

4.—7.9. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

__________

Ed. Korteniemen edustajantoimi

Puhemies:

Ed. Ossi Korteniemi on eduskunnalle osoittamassaan, 7. päivänä elokuuta 2001 päivätyssä kirjeessä pyytänyt vapautusta eduskunnan jäsenyydestä. Kirjeeseen liitetyn lääkärintodistuksen mukaan ed. Korteniemi on pysyvästi kykenemätön tekemään edustajantyötään.

Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Korteniemen pyyntöä ja ehdottaa, että vapautus myönnetään tästä päivästä lukien.

Ed. Korteniemen vapautuspyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ed. Korteniemelle on näin ollen myönnetty vapautus edustajantoimesta tästä päivästä lukien.

__________

Ed. Karttunen-Raiskion uusi sukunimi

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ed. Marjukka Karttunen-Raiskio on 28. päivänä elokuuta 2001 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut, että hänen sukunimensä on 20. päivästä elokuuta 2001 alkaen Karttunen.

Merkitään.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Lax ja

valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Lintilä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan ensi perjantaina 7. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle viime kesäkuun 29. päivänä, viime heinäkuun 27. päivänä, viime elokuun 17. ja 31. päivänä sekä kuluvan syyskuun 4. päivänä hallituksen esitykset HE 103—120/2001 vp, joista hallituksen esitys 115 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2002.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 40—50/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 40 osalta talousvaliokunnan,

asian U 41 osalta hallintovaliokunnan,

asian U 42 osalta talousvaliokunnan,

asian U 43 osalta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan,

asian U 44 osalta talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asian U 45 osalta maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 46 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian U 47 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asian U 48 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä

asioiden U 49 ja 50 osalta lakivaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemies:

Ilmoitetaan vielä, että valtioneuvosto on 30. päivänä elokuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 51/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime kesäkuun 1. päivältä on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2000 (K 11/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2000

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella viime maaliskuun 14. päivältä on eduskunnalle saapunut kertomus eduskunnan kirjaston hoidosta ja toiminnasta vuonna 2000 (K 10/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1999

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 11/2000 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi perjantain täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen