Täysistunnon pöytäkirja 85/2003 vp

PTK 85/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

85. TORSTAINA 23. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Leena Rauhala /kd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Seppo Särkiniemi /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.10. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

23. ja 24.10. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Satu Taiveaho /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

23.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Henrik Lax /r
 • Leena Rauhala /kd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Lasse Virén /kok

23. ja 24.10. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Reijo Kallio /sd
 • Olli Nepponen /kok

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 22. päivänä lokakuuta 2003 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 60—75/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulutussäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 4/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 4.

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä mietinnön ponteen sisältyvästä, sopimuksen hyväksymistä tarkoittavasta ehdotuksesta.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Kirgisian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 25/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 9/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys 90. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuutta ja työterveyttä koskevaan yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 75/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain, työttömyysturvalain 14 luvun 3 §:n, työttömyyskassalain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 98/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 5/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Laki kansalaisuuslain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 111/2003 vp (Tuija Nurmi /kok ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

6) Laki lapsilisälain 7 §:n ja toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2003 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki opintotukilain 14 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2003 vp (Unto Valpas /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Silmälasien arvonlisäveron alentaminen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 63/2003 vp (Tuija Nurmi /kok)

Lisätalousarvioaloite lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 64/2003 vp (Outi Ojala /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja lisätalousarvioaloite lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

10) Määrärahan osoittaminen haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen

Lähetekeskustelu

Lisätalousarvioaloite  LTA 65/2003 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.)

Lisätalousarvioaloite lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen