Täysistunnon pöytäkirja 85/2010 vp

PTK 85/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. PERJANTAINA 17. SYYSKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.05—13.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 31 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Risto Autio /kesk (s)
 • Thomas Blomqvist /r (s)
 • Christina Gestrin /r
 • Juha Hakola /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk (p)
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Outi Mäkelä /kok
 • Ville Niinistö /vihr
 • Håkan Nordman /r (s)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Pekka Ravi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk (s)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Matti Vanhanen /kesk (s)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Ministerivastuuasian vireillepano perustuslakivaliokunnassa

Puhemies:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 16.9.2010 tehnyt perustuslakivaliokunnalle Suomen perustuslain 115 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen entisen pääministerin Matti Vanhasen virkatoimen lainmukaisuuden tutkimiseksi.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies:

Ympäristöministeri Paula Lehtomäki on 16.9.2010 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 4/2010 vp).

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 17.9.2010 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 142—156/2010 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.9.2010 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan (VNS 5/2010 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 634, 642, 643, 648, 650, 652, 654—659, 661, 665, 669, 670/2010 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn ed. Tapani Töllin tilalle on valittava jäsen Kansaneläkelaitoksen valtuutettuihin.

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Kimmo Tiilikainen vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä.

Eduskunnan kirjaston hallituksen jäsenyydestä pyytää eroa ed. Inkeri Kerola ja varajäsenyydestä ed. Juha Rehula.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Puhemies:

Suuren valiokunnan, Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen ja eduskunnan kirjaston hallituksen täydennysvaalit toimitetaan ensi tiistaina 21.9.2010 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2009

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 10.9.2010 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 81/2/2010

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/18/2010

2) Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2010 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2010 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 21.9.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21.9.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen