Täysistunnon pöytäkirja 85/2012 vp

PTK 85/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. TIISTAINA 25. SYYSKUUTA 2012

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.00—15.46 ja 17.51—19.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (15.46—17.51 ja 19.58—20.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Susanna Huovinen /sd (s)
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Jukka Kopra /kok (e)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /ps (s)
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps (e)
 • Silvia Modig /vas (e)
 • Hanna Mäntylä /ps (s)
 • Mats Nylund /r
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Sirpa Paatero /sd
 • Tom Packalén /ps (e)
 • Raimo Piirainen /sd (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr (p)
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Jouko Skinnari /sd (s)
 • Ismo Soukola /ps (e)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Pertti Virtanen /ps
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Kimmo Tiilikainen /kesk (14.16)
 • Pertti Virtanen /ps (15.00)
 • Timo V. Korhonen /kesk (16.49)
 • Tapani Tölli /kesk (17.51)

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valtioneuvosto on 20.9.2012 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 56—59/2012 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 56 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 57 lakivaliokunnan,

asiasta U 58 talousvaliokunnan sekä

asiasta U 59 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä Tarja Filatov ja

ympäristövaliokunnan jäsenyydestä Eeva-Johanna Eloranta.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostuttiin.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Täydennysvaalit toimitetaan huomenna keskiviikkona 26.9.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Ikäihmisten hyvä hoiva, monimuotoiset palvelut ja omaishoito

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 6/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt annetaan vastaus Juha Rehulan ym. välikysymykseen ikäihmisten hyvästä hoivasta, monimuotoisista palveluista ja omaishoidosta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää Juha Rehula. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia ja muut etukäteen varatut puheenvuorot myöskin enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kiitetään ministereitä Guzenina-Richardson, Risikko ja Virkkunen, jotka ovat olleet keskustelun loppuun asti paikalla.

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/2/2012

2) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Brunein kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 75/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 18/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle turval- lisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta ja vaihtamisesta Suomen ja Luxemburgin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 43/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hedelmöityshoidoista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 7/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä taksiliikennettä tiellä koskevan Ruotsin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 53/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 9/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 67/2012 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 8/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 16 ja 19 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 26.9.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 26.9.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​