Täysistunnon pöytäkirja 85/2013 vp

PTK 85/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

85. TORSTAINA 19. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (10.08—11.59 ja 16.01—18.07), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (11.59—13.07 ja 18.07—20.02) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (20.02—22.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jörn Donner /r
 • Markku Eestilä /kok
 • Reijo Hongisto /ps (s)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Antti Lindtman /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Juha Rehula /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Katja Taimela /sd
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Pertti Virtanen /ps
 • Juha Väätäinen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 12 edustajaa:

 • Juha Väätäinen /ps (10.24)
 • Lenita Toivakka /kok (10.27)
 • Juha Rehula /kesk (10.34)
 • Silvia Modig /vas (11.14)
 • Hanna Mäntylä /ps (11.33)
 • Mikko Alatalo /kesk (11.42)
 • Pertti Virtanen /ps (12.10)
 • Katja Taimela /sd (12.35)
 • Päivi Lipponen /sd (16.03)
 • Antti Lindtman /sd (16.07)
 • Markku Eestilä /kok (16.09)
 • Markus Lohi /kesk (17.04)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen vuosikertomus 2012

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 13/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 8.11.2013.

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin 17.9.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/35/2013

Keskustelussa on Pentti Oinonen Teuvo Hakkaraisen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta pääministeri Jyrki Kataiselle: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Jyrki Katainen ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotuksesta on äänestettävä.

Joka katsoo pääministeri Kataisen nauttivan eduskunnan luottamusta, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on Pentti Oinosen ehdotus hyväksytty ja eduskunta on antanut epäluottamuslauseen pääministeri Kataiselle.

Äänestyksessä eduskunta päätti, että pääministeri Jyrki Katainen nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 141, ei 16, tyhjiä 14; poissa 28.

( Ään. 1 )

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osal-ta ulkoasiainvaliokuntaan. Ulkoasiainvaliokuntaa lukuun ottamatta muiden erikoisvaliokuntien tulee antaa lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään 8.11.2013.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 17.9.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 83/1/2013

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 4)—34) asiasta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän asian käsittely keskeytetään eduskuntaryhmien kokousten ja kello 16 alkavan suullisen kyselytunnin takia.

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 16.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.06.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 16.01.

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jatketaan päiväjärjestyksen 2) asian käsittelyä. Tämä jatkuu siis tänään kello 13 keskeytyneestä istunnosta. Keskustelu jatkuu ministeri Risikon puheenvuorolla, puhuja-aitiosta 5 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 86/1/2013

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2013 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

36) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 104/2013 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 20.9.2013 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen