Täysistunnon pöytäkirja 86/2002 vp

PTK 86/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TIISTAINA 3. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Maija Perho /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.9. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Jaakko Laakso /vas
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Harry Wallin /sd

3. ja 4.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Jari Vilén /kok

3.—6.9. edustajat

 • Satu Hassi /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

3.9. edustajat

 • Håkan Nordman /r
 • Heli Paasio /sd
 • Virpa Puisto /sd

__________

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella tältä päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta (VNT 1/2002 vp). Tiedonanto on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan tiedonanto on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle tänään pidettävään toiseen täysistuntoon.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on, valtiopäivien ollessa keskeytettyinä, viime kesäkuun 28. päivänä, heinäkuun 12. päivänä sekä elokuun 16., 23. ja 30. päivänä 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 89—107/2002 vp.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtiopäivien ollessa keskeytettyinä ovat puhemiehelle saapuneet perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 31—42/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 31 osalta lakivaliokunnan,

asian U 32 osalta ulkoasiainvaliokunnan,

asian U 33 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan,

asian U 34 osalta talousvaliokunnan,

asian U 35 osalta lakivaliokunnan,

asian U 36 osalta valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asioiden U 37—39 osalta lakivaliokunnan,

asioiden U 40 ja 41 osalta liikennevaliokunnan sekä

asian U 42 osalta työ ja tasa-arvoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuudet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että 11. päivänä heinäkuuta 2002 päivätyllä valtioneuvoston kirjelmällä on eduskunnalle saapunut eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti perustuslain 63 §:n 2 momentissa tarkoitettu selvitys peruspalveluministeri Eva Biaudet’n lisäyksestä hänen sidonnaisuuksiinsa (VN 5/2002 vp).

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.15.

Täysistunto lopetetaan kello 14.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen