Täysistunnon pöytäkirja 86/2003 vp

PTK 86/2003 vp

Tarkistamaton versio 1.3

86. PERJANTAINA 24. LOKAKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Satu Hassi /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Sirnö /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Miapetra Kumpula /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

24.10.—1.11. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

30.10.—8.11. edustaja

 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Tanja Karpela /kesk

27.10.—7.11. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

1.—30.11. edustaja

 • Tony Halme /ps

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.10. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Pekka Kuosmanen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Pehr Löv /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Raija Vahasalo /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 99—132/2003 vp, joista hallituksen esitys n:o 106 sisältää ehdotuksen vuoden 2003 toisen lisätalousarvioesityksen täydentämisestä.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 253, 256, 262, 263, 266, 267, 275, 279, 284, 287, 290, 295, 297, 299, 310, 313, 319, 325, 344/2003 vp.

__________

Erikoisvaliokuntien jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta

maa- ja metsätalousvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Merikukka Forsius ja

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä ed. Tarja Cronberg.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaalit toimitetaan tiistaina 4. päivänä marraskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaaleja varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna tiistaina kello 11.

__________

Välikysymys 2/2003 vp: Kuntatalouden turvaaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Suvi-Anne Siimes ja 31 muuta edustajaa ovat tänään 24. päivänä lokakuuta 2003 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 2 kuntatalouden turvaamisesta (VK 2/2003 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Siimekselle välikysymyksen esittämistä varten.

Suvi-Anne Siimes /vas:

Arvoisa puhemies! Vasemmistoliitto, vihreät, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset ovat tänään tehneet välikysymyksen kuntien rahoituksen turvaamisesta palveluiden varmistamiseksi. Välikysymys kuuluu seuraavasti:

"Eduskunnalle

  Parhaillaan kunnissa laaditaan talousarvioita. Ennakkotiedot eri kunnista kertovat, että kansalaisille tärkeitä peruspalveluja heikennetään edelleen monissa kunnissa. Hallituspuolueet nostivat vaalikampanjassa keskeiseksi asiaksi peruspalvelujen kohentamisen. Siinä kuntatalous on aivan keskeisessä asemassa.

Väestö ikääntyy ja kotona hoidetaan entistä enemmän huonokuntoisia ihmisiä. Lähivuosina paineet palveluihin kasvavat ja vanhukset saavat yhä heikommin kotiapua selviytyäkseen arjen askareista. Puolisoaan hoitavalle vanhukselle asetetaan silloin aivan kohtuuton taakka. Myös työssä käyvät omaishoitajat tarvitsevat kuntien tukipalveluja. Kuntien talouden tila on kuitenkin johtamassa siihen, että omaishoitajien tukeminen ja palvelut heikkenevät.

Edellisen hallituksen aikana käynnistettyyn kansalliseen terveysprojektiin kuulunut hoitotakuu, jonka piti turvata pääsy kohtuuajassa lääkäriin, uhkaa mitätöityä. Kuntien ennakoitu tulokehitys yhdistettynä valtion ja kuntien nykyisiin rahoitusratkaisuihin merkitsee, ettei kasvavia terveysmenoja ja hoitotakuuta kyetä kaikkialla rahoittamaan. Myös sosiaalialan kehittämisohjelma romuttuu kuntien talousahdingon syvetessä.

Julkisen perusterveydenhuollon pahin ongelma on kasvava lääkäripula. Julkisen sektorin lääkärivajeen poistaminen on kiireellinen tehtävä, jotta tasavertaiset terveyspalvelut voidaan eri osissa maata turvata. Terveydenhuollon yksiköille maksettavaa valtionosuutta lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen kustannuksista ei esitetä korotettavaksi kustannusten nousua vastaavalla määrällä. Korvauksen reaalitaso näin tosiasiassa laskee.

On selvää, että rahoituksen tiukentuessa kuntien on yhä vaikeampi vastata lasten ja nuorten psykiatriasta tai mielenterveyspotilaiden avohoidosta. Vastedes kunnat kykenevät myös yhä heikommin hoitamaan päihteiden ja huumeiden väärinkäyttäjiä.

Ongelmien lisääntyminen johtuu siitä, että hallitus ei reagoi kuntien vaikeaan tilanteeseen. Näennäisesti on niin, että kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet kasvavat tästä vuodesta. Valtaosa kasvusta on kuitenkin hallituksen veroratkaisuun liittyvää kuntien veromenetysten hyvittämistä. Jäljelle jäävä osuus on niin pieni, että se ei riitä kattamaan hallitusohjelman mukaisia uusia tehtäviä ja kustannusten nousua eikä liioin korjaamaan heikon talouskehityksen tuomaa kuntien ahdinkoa.

Kuntatalouden ennustetaan olevan Vanhasen hallituskauden kaikkina vuosina 210—330 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämää kertyy kehyskaudella yhteensä 1,1 miljardia euroa.

Kuntien ahdinkoa kuvaa myös se, että kuntien vuosikate vuosina 2003—2007 ei riitä arvioituihin nettoinvestointeihin eikä edes käyttöomaisuuden poistojen rahoittamiseen. Siitä seuraa, että kunnat velkaantuvat ja joutuvat heikentämään palveluitaan sekä korottamaan veroprosenttia ja myymään omaisuuttaan. Vuosikate putoaa sisäasiainministeriön ennakointilaskelmien mukaan vuodesta 2002 vuoteen 2005 koko maassa peräti 41 prosenttia. Lapissa vuosikate putoaa peräti 83 prosenttia. Myös suuret kaupungit ovat vaikeuksissa.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Kuntien syvenevän talousahdingon takia kunnalliset peruspalvelut uhkaavat heikentyä hälyttävästi tulevina vuosina huolimatta kuntien lisävelkaantumisesta ja kunnallisveroprosenttien korotuksista. Miten hallitus aikoo turvata kuntien riittävän rahoituksen kansalaisten tarvitsemien palvelujen varmistamiseksi?

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2003

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Mikko Immonen /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Annika Lapintie /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Satu Hassi /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Janina Andersson /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Tuija Brax /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Sari Essayah /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Lyly Rajala /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Tony Halme /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi talousneuvostosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2003 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2004

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomailta tulevan palkansaajan lähdeverosta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Lakialoite laiksi järjestyslain 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 124/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 5/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 124/2003 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 66/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2003 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 4. päivänä marraskuuta 2003 kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen