Täysistunnon pöytäkirja 86/2005 vp

PTK 86/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. TIISTAINA 13. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Martin Saarikangas /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.9. edustaja

 • Oras Tynkkynen /vihr

13. ja 14.9. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

13.—15.9. edustajat

 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Markku Koski /kesk

13.—16.9. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.9. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

13. ja 14.9. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

13.—16.9. edustaja

 • Martin Saarikangas /kok

__________

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan kirjaston hallituksen kirjelmän ohella 26. päivältä toukokuuta 2005 on eduskunnalle saapunut eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2004 (K 14/2005 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaalin toimittaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan torstaina 22. päivänä syyskuuta kello 10 pidettävässä täysistunnossa. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2005 ja päättyy 30.9.2009. Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali.

Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjan ote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävänä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 88/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 90/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 102/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

6) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Laki ulkomaalaislain 123 §:n ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2005 vp (Rosa Meriläinen /vihr)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

8) Laki konkurssilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2005 vp (Juhani Sjöblom /kok ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

9) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 72/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Laki oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 73/2005 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

11) Laki yritystuen yleisistä ehdoista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 76/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 19.46.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​