Täysistunnon pöytäkirja 86/2008 vp

PTK 86/2008 vp

tarkistamaton versio 2.0

86. PERJANTAINA 3. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.06).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Marko Asell /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Krista Kiuru /sd
 • Timo Korhonen /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Juha Mieto /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Timo Soini /ps
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

3.10. edustajat

 • Bjarne Kallis /kd
 • Stefan Wallin /r

6. ja 7.10. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

3.10. edustaja

 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Tasavallan presidentti on tänään 3.10.2008 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 144—153/2008 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 584, 585, 604, 605, 608—610, 612—615, 617, 621/2008 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle kotouttamislain toimeenpanosta

Puhemies:

Valtioneuvosto on 2.10.2008 antanut eduskunnalle selonteon kotouttamislain toimeenpanosta (VNS 4/2008 vp).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 7 luvun 3 §:n ja 8 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja puolustusmateriaalialan yhteistyöorga-nisaation (OCCAR) välisen OCCARin ESSOR-ohjelmaan liittyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen