Täysistunnon pöytäkirja 86/2013 vp

PTK 86/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

86. PERJANTAINA 20. SYYSKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.06—13.34 ja 16.27—18.25) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.01—16.27).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 37 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk (e)
 • Jörn Donner /r
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Rakel Hiltunen /sd (e)
 • Anne Holmlund /kok (s)
 • Olli Immonen /ps
 • Mikael Jungner /sd (e)
 • Antti Kaikkonen /kesk (e)
 • Anne Kalmari /kesk
 • Pentti Kettunen /ps
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Merja Kuusisto /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Lindström /ps (e)
 • Eeva-Maria Maijala /kesk (e)
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Martti Mölsä /ps (e)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mikaela Nylander /r
 • Mats Nylund /r (p)
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Sari Palm /kd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Eero Reijonen /kesk
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Timo Soini /ps
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Eila Tiainen /vas
 • Lenita Toivakka /kok
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (e)
 • Ulla-Maj Wideroos /r (s)
 • Juha Väätäinen /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Juha Väätäinen /ps (14.27)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 19.9.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 134—138/2013 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 680, 681, 683, 686, 691, 693—695, 697—699, 701, 703, 705, 709/2013 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2014

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 112/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon 30 päivän kuluessa siitä, kun esitys lähetetty valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin 19.9.2013 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 85/2/2013

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—34) asiasta.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 87/1/2013

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 103/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 tuloveroasteikkolaiksi sekä eräiksi muiksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 105/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 106/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 107/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 108/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 109/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 110/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 111/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 113/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 12 a §:n muuttamisesta sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 116/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 117/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lukiolain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 118/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamista ja valitusten siirtämistä hallintotuomioistuimiin koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Energiavirastosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja riskirahoitusta alkuvaiheen pääomasijoitusrahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 13 §:n sekä aravarajoituslain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiön valvontamaksusta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle toiminnastaan 2013 valtiopäiville

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 18/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 117 §:n muuttamisesta sekä rikoslain 41 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 24.9.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 18.25.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​