Täysistunnon pöytäkirja 87/2002 vp

PTK 87/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. TIISTAINA 3. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkitään läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

Täysistunnon kuluessa ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

  • Virpa Puisto /sd
  • Håkan Nordman /r
  • Seppo Lahtela /kesk

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 1/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston tiedonanto valtion omistajapolitiikasta ja Sonerasta.

Sitten kun keskustelu asiasta on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 23 §:n 2 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 23 §:n 2 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Pääministerin esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 10 minuutin puheenvuoroin, minkä jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 88/1/2002

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtion liikelaitosten tulos- ja omistajaohjaus (Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus)

Ainoa käsittely

Kertomus  K 8/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 9/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 14/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 22.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​