Täysistunnon pöytäkirja 87/2004 vp

PTK 87/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

87. PERJANTAINA 10. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Maija Perho /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.9. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Outi Ojala /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.9. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Mikaela Nylander /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.9. edustajat

 • Tatja Karvonen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jan Vapaavuori /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 137—141/2004 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea)

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 9. päivältä syyskuuta 2004 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (VNS 5/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistaina pidettävään toiseen istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain toiseen täysistuntoon.

__________

Perustuslakivaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Markus Mustajärvi vapautusta perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että perustuslakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi perjantaina 17. päivänä syyskuuta kello 13 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi perjantaina kello 10.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Pekkarinen)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 11. päivänä elokuuta 2004 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen ilmoitus muutoksista selvitykseen sidonnaisuuksistaan. Tämä selvitys on esitelty eduskunnalle aiemmin. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2003

Ainoa käsittely

Kertomus  K 6/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 16.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​